Skolehelsetjenesten

Oppgaven til helsesykepleier i videregående skole er å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Fokuset er på fysisk, psykisk og seksuell helse.

Skolehelsetjenesten ønsker å medvirke til at ungdommene aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/trivsel og bli mest mulig tilfreds.

Dette gjøres gjennom opplysningsvirksomhet og veiledning, individuelt eller i grupper. En viktig del av arbeidet er å være til stede for den enkelte elev når de tar kontakt for samtale, råd og veiledning.

Helsetjenesten samarbeider med ulike instanser og deltar i noen av skolens møter. Skolehelsetjenesten har selvsagt taushetsplikt.

Helsesykepleier kan også skrive ut resepter på prevensjon, ta graviditetstest og klamydiatest (v/urinprøve) på de som måtte ha behov for det. Tjenesten er gratis.

Kari Mygland Michaelsen

Helsesykepleier
+47 982 99 860

Kari er også på Snapchat: karihelsesykepl

Hun er tilstede hver fredag.