Lånekassen ved Blå Kors videregående skole Øvrebø

Som elev ved en videregående skole kan du ha rett til ulike stipend og lån. Dette avhenger blant annet av om du bor hjemme eller borte, om du forsørger noen og om du har brukt opp retten din eller ikke.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

Du må selv søke om stipend, og du kan søke først etter at du har fått skoleplass. Når du søker om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typer stipend du har rett til.

Slik søker du om stipend

Det første du gjør er å starte søknadsprosessen ved å logge deg inn og opprette søknad. Når det er gjort, skal du finne Blå Kors vgs Grimstad. Da lages det en søknad du finner på Dine sider på lanekassen.no.

Sosialrådgiver på din avdeling informerer og hjelper deg med dette ved skolestart.