Vg1 Helse- og oppvekstfag

Hvis du tar utdannelsen din innen helse – og oppvekst har du mulighet til å jobbe i mange forskjellige yrker knyttet til helse og oppvekstsektoren. Utdannelsen fører fram til yrker hvor egne holdninger, gode kommunikasjonsevner og respekt for medmennesker er viktige faktorer. 

Det at du har innsikt og kunnskap i og om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller kan gjøre deg til en god medarbeider. Gjennom denne utdannelsen møter du mange forskjellige mennesker i forskjellige livssituasjoner.

Praktiske oppgaver

På Øvrebø VGS har vi fokus på at elevene får bruke det de lærer igjennom praktiske oppgaver og prosjekter.

Opplæringen er i tråd med godkjent læreplan for helse – og oppvekstfaget. Læreplan for vg1 består av 4 hovedområder:

 1. Helsefremmende arbeid: Dette området handler om å forstå sammenhengen mellom livsstil og helse. Hovedområdet vektlegger ivaretakelse av hele mennesket og en bevisstgjøring om å ta vare på egen fysisk – og psykisk helse for å kunne stå i yrket.
 2. Yrkesforståelse og yrkesidentitet: Dette dreier seg om kunnskap om de ulike yrkenes egenart og hvilke krav som stilles til yrkesutøvelsen. Rettigheter og plikter som gjelder arbeidslivet står sentralt her.
 3. Kommunikasjon og samhandling: Samspill og samhandling mellom mennesker av ulik kulturtilhørighet, religion, livsførsel og funksjonsnivå er et hovedområde i dette programmet og bygger på kunnskaper eleven har tilegnet seg i norsk. Området handler også om empati, ansvarlighet og nøyaktighet.
 4. Yrkesfaglig fordypning: Dette faget skal bidra til å introdusere elevene for arbeidslivet og aktuelle yrker for det programområdet de går på. Opplæringen i faget vil foregå på ulike arenaer. En mulighet er å være i praksis i en bedrift 1 dag i uken. 

Når du har fullført og bestått vg1 Helse- og oppvekst kan Øvrebø videregående skole tilby deg følgende to Vg2 løp: 
1. Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
2. Vg2 Helsearbeiderfaget 

Andre alternativer etter Vg1 er:

 • Ambulansearbeider
 • Apotektekniker
 • Fotterapeut
 • Helsekretær
 • Hudpleier
 • IKT servicemedarbeider
 • Ortopedtekniker
 • Tannhelsesekretær