Blå Kors Rehabil

Blå Kors Rehabil er en arbeids- og inkluderingsbedrift som jobber på oppdrag fra NAV. Målet er å motvirke utenforskap og bidra til at flere får delta i arbeidslivet. Blå Kors Rehabil ble etablert i 1970 og er et datterselskap av Blå Kors Norge.

De ansatte har høy kompetanse og lang erfaring i karriereveiledning, opplæring og arbeidstrening. Målet er mestringsopplevelser og utvikling av jobbferdigheter hos den enkelte gjennom et profesjonelt tjenestetilbud til jobbsøkere og samarbeidspartnere.

Rehabil tilbyr følgende tjenester:

  • Karriereveiledning
  • Arbeidstrening
  • Jobbsøking
  • Kartlegging av grunnleggende ferdigheter og kompetanse
  • Skreddersydd opplæring i bedrift eller til privatpersoner i norsk lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter
  • Godkjent lærebedrift; har lærlinger innen institusjonskokkfaget, malerfaget, bilpleiefaget og kontor- og administrasjonsfaget