Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Temakveld om skam og selvkritikk 26/04 på Blå Kors kompasset Trondheim

Blå Kors kompasset Trondheim Erling Skakkesgt 66

Vi har alle en indre kritiker som prøver å passe på oss. Det er ikke nødvendigvis noe feil med det, men blir den indre kritikerne for streng kan den begrense vår frihet og livsglede. Mange av de unge som kommer til kompasset har med seg en sterk indre kritiker. Hvor kommer egentlig kritikeren fra? På […]

Workshop ved Blå Kors kompasset Bergen

Blå Kors kompasset Bergen Sydneskleiven 22,Bergen

Av og til kan man havne i situasjoner og relasjoner der fortiden innhenter deg. Måten man løser disse utfordringene på kan ha betydning for hvordan man har det, hvordan andre forholder seg til deg, og hvordan du forholder deg til deg selv. På denne temakvelden skal vi sammen se på ulike problemstillinger, arbeide med disse i […]

Digital temakveld: Å bli og være foreldre; ny fase og nye dilemma

Digitalt

Når en blir foreldre er det naturlig at egne oppveksterfaringer aktualiseres. Når en har vokst opp med foreldre med alkohol- eller rusproblemer ønsker en å gi egne barn en annen oppvekst enn den en selv hadde. I denne temakvelden vil to foreldre i samtale med en terapeut snakke om de utfordringene som man kan møte […]

Temakveld om selvkritikk og selvomsorg i Bergen

Blå Kors kompasset Bergen Sydneskleiven 22,Bergen

Selvkritikk kan være hjelpsomt, men kan også bli så sterk og omfattende at den hindrer oss i å leve livet vårt slik vi ønsker. Velkommen til en kveld med refleksjoner rundt hvordan vi kan forstå den indre kritiker og hvordan vi kan bli bedre på selvomsorg.  Påmelding: e-post til elisabeth.nytrae@blakors.no/ sms 45737450 eller til din terapeut. […]

Junitreffet 2023 – påmelding og program 

Nansenskolen Lillehammer Bjørnstjerne Bjørnsons gate 2,Lillehammer

Junitreffet på Nansenskolen ble arrangert for første gang i fjor. Det ble svært vellykket og det blir junitreff i år også. På junitreffet får du  møte andre som har et tilbud i Blå Kors kompasset og som har liknende oppveksterfaringer som deg selv. Du får anledning til å bli kjent med ulike typer kunstneriske uttrykksformer som film, skriving, maling og drama. Det blir god mat og sosialt samvær.

Digital temakveld om hvordan rusen påvirker den som er avhengig og hvordan den styrer familien.

Digitalt

Vi ønsker velkommen til digital temakveld hvor vi denne gangen har invitert Frode Kavli, fagsjef ved Blå Kors klinikk Lade. Frode skal snakke om hvordan rusmisbruk påvirker familiedynamikken og om hvilke familiemønstre som oppstår når en eller flere familiemedlemmer ruser seg. Frode vil også dele erfaringer fra rusbehandling og snakke om hva rusen kan gjøre […]

Temakveld i Bergen: Selvomsorg, stressmestring og pusten som verktøy

Blå Kors kompasset Bergen Sydneskleiven 22,Bergen

Stress er en del av hverdagen for oss alle, og er også et aktuelt tema for unge ved kompasset. Å vokse opp med rus er belastende over tid og kan i seg selv føre til økt stress.  Vi ønsker å starte høstens temakvelder med fokus på selvivaretakelse.  På denne temakvelden skal vi snakke om selvomsorg og stressmestring, gjennom […]

Temakveld i Oslo om grenser, selvivaretakelse og deling av sårbarhet

Blå Kors kompasset Oslo Storgata 38,Oslo,Norge

Vi får besøk av Jonas Frislid Jarfonn. Jonas er utdannet barnevernspedagog med mastergrad i sosialt arbeid, og har i mange år jobbet med barn og unge i ulike sammenhenger. Han har et familiemedlem som har utfordringer med psykisk helse og rus, og har jobbet mye med seg selv for å forstå hvordan dette har påvirket […]

Temakveld i Sandnes: Å flytte for seg selv

Blå Kors kompasset Sandnes Langgata 10,Sandnes,Norge

Å flytte hjemmefra er en stor overgang for de fleste. Mange dilemma, spørsmål og problemstillinger knyttet til den nye tilværelsen melder seg. Det er mye man ikke vet, mye man føler man burde visst og ting man lurer på. Under denne temakvelden vier vi oppmerksomheten mot det å flytte ut. Vi får besøk av finansrådgiver […]

Digital temakveld: Når man prøver å redde en forelder ut av rusen

Digitalt

Mange kan under hele oppvekst og også i voksen alder slite med at de forsøker å hjelpe/redde en forelder ut av rusmisbruket, eller forsøker å hjelpe dem gjennom alle andre problemer som dukker opp kjølevannet av rus. Svært mange opplever å slites mellom håp og håpløshet i kampen mot rus. Mange sliter seg nærmest ut […]