Pårørende

Er du pårørende til noen som sliter med rus og avhengighet? Lurer du på om en av dine nærmeste har problemer? Noen pårørende opplever så store belastninger at de trenger hjelp, andre trenger informasjon og bedre forståelse. Blå Kors kan hjelpe.

Våre tilbud

Les mer om pårørende