Pårørende

Er du pårørende til noen som sliter med rus og avhengighet? Noen pårørende opplever store belastninger og trenger hjelp, andre trenger informasjon og bedre forståelse. Blå Kors er her for å hjelpe.

Våre tilbud

Les mer om pårørende