‘- Kunst en god utviklingsarena for barn

Latteren gjaller. Små ivrige barnehender er travelt opptatt med å skape sine små kunstverk. Det ble mye moro da kunstner Mette Dybwad Torstensen besøkte Barnas Stasjon i Kristiansand for å skape kunstmagi for barn og foreldre.

Ivar Eidsaa

– Jeg kom over Barnas Stasjon på nettet for å finne nye arenaer for å jobbe med kunst ut til barna. Så sendte jeg en mail til Anne-Randi Hanssen som er leder for Barnas Stasjon i Kristiansand og spurte om jeg kunne komme. Og her er jeg, ler Mette Dybwad Torstensen.

Foredrag og tegning

– Barn bruker kunsten, det kreative, for å uttrykke seg, der hvor vi voksne bruker språket. Det å være kreative, å bruke kunsten, ligger i ryggmargen på oss fra vi er små, sier Mette Dybwad Torstensen.

I to hele dager i slutten av april var hun på besøk. I løpet av besøket har hun holdt foredrag for dem som arbeider ved Barnas Stasjon. Videre eget foredrag for barna om hva kunst kan være, en samling hvor barna skulle tegne en glad og en trist sang. Barna prikket videre bilder med kuptips og det ble laget skulpturer, og hun var med under den faste middagsstunden som Barnas Stasjon inviterer til hver mandag ettermiddag.

Lang formidlingserfaring

Mette Dybwad Torstensen er utdannet kunsthistoriker (Can.philol) fra UIO og fra Mølla kunstskole. Hun har jobbet som redaktør i magasinet KUNST 10 år og bygget opp magasinet til å bli Nordens største kunstmagasin med opplag på 22.000.

Hun har også lang formidlingserfaring til barn og unge som omviser fra ulike kunstinstitusjoner, samt utviklet egne prosjekter innen kunst til barn og unge som workshopserie i barnehager, kunstfestival og en TV-serie om kunst for de minste.

Kunstbok for barn og unge

For halvannet år siden ga hun ut boken Kunstmagi – den store kunstboka for barn og unge, og har siden holdt en rekke workshop og foredrag. Over 30.000 barn fra Narvik i nord til Kristiansand i sør har hatt gleden av å ha hatt henne på besøk.

Det ble et livlig og kreativt besøk i Kristiansand. Innledningsvis samlet barn og foreldre seg på gulvet til en rekke ulike øvelser. Det var tydelig at dette likte barna. Smilet satt løst, og Dybwad Torstensen var flink til å skape engasjement.

Kunst har en rolle å spille

Deretter samlet små og store seg rundt bordet for å være kreative. Noen klippet, andre limte, og det ble skapt mange kunstverk av ivrige barnehender.

– Jeg brukte kunsten aktivt selv da jeg var liten. Jeg kommer fra en skilsmissefamilie, med litt rus og litt psykiske utfordringer, og jeg slet selv med spiseforstyrrelser som ung, og har erfart hvilken god dynamikk det er ved å bruke kunst og det kreative i min egen utvikling. Kunst har en rolle å spille. Dette har jeg ønsket å formidle videre til andre barn, hvor de kan lære å bruke kunsten som et verktøy, forklarer hun.

Kunst – en utviklingsarena

Ivrige barnehender skapte og limte.

– Kunst kan være et en fin utviklingsarena for barna, hvor de kan glemme tid og rom, å kjenne på gleden over å være kreative. Barn er i dag understimulerte når det gjelder kunst og kreativitet. Jeg tror barn og kunst er mye nærmere hverandre enn voksne og kunst. De skaper og former hele tiden, når de tegner, når de er ute og leker i snøen, i motsetning til oss voksne som ofte har glemt kunsten, glemt å være kreative, sier hun.

Barna har det i ryggmargen

– Barn bruker kunsten, det kreative, for å uttrykke seg, der hvor vi voksne bruker språket. Det å være kreative, å bruke kunsten, ligger i ryggmargen på oss fra vi er små, forklarer hun.

– Kreativitet vil være en av de viktigste egenskapene i dagens og morgendagens samfunn. Er du kreativ, god på å formulere deg i kunstspråk, er du ofte også god i norsk, matematikk og andre fag på skolen, legger hun til.

– Vel så viktig er det at kunsten også kan fungere som terapi, hvor barna kan få ut følelser og tanker gjennom det de skaper.

Kan skape mange gode opplevelser

Hun har en klar oppfordring til oss voksne:

– Det å samles rundt kunsten og å være kreative er jo en god familieaktivitet. Det kan skapes mange gode opplevelser når man samles rundt kjøkkenbordet og bruker litt tid sammen. Det å være der når barna skaper sine fortellinger gjennom det de skaper, fortellinger som kan være et godt grunnlag for en fin dialog mellom barn og voksne.

Anne-Randi Hanssen, virksomhetsleder for Barnas Stasjon Kristiansand, sier de to dagene med Mette Dybwad Torstensen har vært fine av flere årsaker.

Fått god inspirasjon

– Vi har fått god inspirasjon og vi har fått nye ideer på hvordan vi kan bruke kunsten inn i våre aktiviteter. Kunsten er et godt samtaleredskap når vi i grupper skal snakke om følelser. Sånn sett kan kunsten være en hjelp til å sette ord på mye av det vi går og tenker på og bærer på, sier Hanssen.

– Vi ser at samlingene med Mette har skapt gode opplevelser mellom barn og foreldre. Vi er blitt minnet på at vi mennesker har både en fysisk, psykisk, åndelig og kulturell dimensjon. Derfor trenger vi kunsten i livene våre å stimulere og berike alle sidene ved oss selv. Vi har også fått god informasjon om hvordan vi kan bruke kunsten videre i det arbeidet vi driver, sier Hanssen.

– Vi håper dette er et samarbeid som kan vedvare. Det hadde vært å kunne opprettholde kontakten med Mette Dybwad Torstensen. Hun og en kollega åpner i august Sjøholmen barnekunstsenter i Sandvika, og det å legge et besøk dit, er en mulighet, sier Anne-Randi Hanssen.