Annette Garlie (t.v.) og Marthe Scheie

Utenforskap og mobbing – hvordan hjelper vi barna

– Det viktigste er å få frem barnas egen stemme

Siden 2015 har SnakkOmMobbing.no hatt over 30.000 anonyme samtaler med barn og unge fra hele landet om mobbingen de utsettes for. Nå er erfaringene blitt samlet i et kunnskapshefte som forteller hvordan voksne kan hjelpe barn som opplever utenforskap og mobbing.

Av Ivar Eidsaa

– Disse heftene skiller seg ut fra det som tidligere er blitt laget om mobbing og hvordan møte den som blir mobbet fordi dette er direkte basert på barnas egne opplevelser, sier Marthe Engedal Scheie fra Blå Kors barnas stasjon og Annette Garlie fra Blå Kors Chat-senter, som sammen har utarbeidet heftet «Utenforskap og mobbing – hvordan hjelper vi barna?»

– Heftene er laget fordi vi ønsker å bevisstgjøre voksne om hva barna forteller oss og hva de trenger til når de opplever mobbing, sier Garlie.

Hva er mobbing?

Det finnes flere definisjoner på mobbing. I materiellet som Engedal Scheie og Garlie har utarbeidet, har de valgt ut to av dem.

Den ene er observerbar og målbar: «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

I den andre definisjonen er barnets opplevelse i sentrum, og hvor barnet selv skal definere om det er en negativ handling: «Mobbing av barn og unge er handlinger fra voksne eller barn og unge som hindrer opplevelsen av å høre til, å være betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning».

Mange sier ikke i fra

Gjennom alle chat-samtalene på SnakkOmMobbing.no kommer det frem at over halvparten av barna som blir mobbet alri har fortalt noen om mobbingen tidligere.

– Mange hadde dårlige erfaringer med å si i fra. Det ønsket vi å bruke til å finne ut av hvordan voksne kan møte dette bedre, sier Engedal Scheie.

– Vi håper materiellet kan gjøre voksne mer bevisste, slik at det blir enklere for barn å snakke med voksne, sier Garlie.

Engedal Scheie sier det viktigste med materiellet er å få ut barnas stemme, hvordan de kan bli hørt og forstått på en bedre måte.

– Det er det som skiller seg fra andre mobbeprogram og som gjør dette unikt, mener hun.

Kunnskapshefte og egen veiledning

Veilederen «Utenforskap og mobbing – hvordan hjelper vi barna?»
Veilederen «Utenforskap og mobbing – hvordan hjelper vi barna?» er utarbeidet i et samarbeid mellom Blå Kors Chat-senter og Blå Kors barnas stasjon i Kristiansand. Illustrasjon er av Oscar Jansen.

– Pakken vi har laget inneholder både et kunnskapshefte til voksne og et program til barn som vi kaller «SnakkOmMobbing-programmet». Dette er et gruppeopplegg over fem samlinger. Det er laget veiledning til hver av samlingene. Til hver av disse er det laget korte videosnutter. Filmene skal hjelpe barna å reflektere rundt det de ser, hjelpe dem til å sette seg inn i hvordan det føles å være i situasjonene, sier Annette Garlie.

– Det at barn og unge som mobbes kan ta kontakt med chat-tjenesten SnakkOmMobbing.no anonymt, har gitt oss et fortrinn. Ved å chatte anonymt blir terskelen for å ta kontakt og fortelle om den situasjonen som barnet befinner seg i lavere enn om de fysisk skal fortelle en voksen om hva de utsettes for. Det bidrar også til at barn og unge på en unik ærlig og åpen måte fortelle oss om hvor vond og vanskelig det er å bli mobbet, og om hvordan de ønsker å bli møtt av voksne når de skal fortelle om hva de utsettes for, forklarer Marthe Engedal Scheie.

Barnet må eie sin egen situasjon

– Når vi skal hjelpe barn som opplever mobbing, er det utrolig viktig å lytte til det barn og unge forteller, og at barnet opplever at de eier sin egen situasjon. Det virker mot sin hensikt hvis voksne trykker på den store alarmknappen når et barn forteller at det blir mobbet. Kan barnet kjenne at det eier sin egen situasjon og erfaring, vil man nå lenge, enn om voksne skal ta helt over og kjøre sitt løp i et forsøk på å få slutt på mobbingen, sier Annette Garlie.

– Det er viktig å vite hvordan man møter barnet best mulig, og opplever man som voksen at barnet ikke har sagt i fra slik at voksne forstår, kan det være fordi barnet har prøvd å fortelle en gang før, men har opplevd ikke å bli hørt, sier Engedal Scheie.

– Det skumle med mobbing er de langsiktige konsekvensene. Mobbing er skadelig. Mobbing ødelegger. Det påvirker selvbilde, og kan gi fysiske og psykiske problemer, samt sosiale utfordringer, sier Garlie.

Store konsekvenser

Hun viser til at mobbing gir psykiske plager i form av tristhet og fortvilelse. Selvfølelsen får en knekk. Mobbing fører til ensomhet, mistillit og rene fysiske plager som hodepine, kvalme, magesmerter og hjertebank. Mobbing fører også til belastninger i hverdagen i form av blant annet skolevegring, konsentrasjonsvansker og selvskading. Vi vet det også er mange som strever med selvmordstanker. Noen ganger blir det dessverre også et faktum.

De to sier ønsket med materiellet som er blitt utarbeidet, er at det kan brukes av alle voksne som er tett på barn, være seg i barnehage, skole, helsesykepleiere, fritidsklubb, i idrettslaget og ved andre fritidstilbud, og ikke minst av barnets egne foreldre og foresatte.

Blå Kors ønsker at spesielt skoler tar kontakt for å bruke materiellet på sin skole, og kan få dette tilsendt.

Signaler på at et barn mobbes kan være:

  • Vil ikke gå i barnehagen eller på skolen
  • Konsentrasjonsproblemer på skolen
  • Unngår venner
  • Dårlig matlyst
  • Dårlig nattesøvn
  • Endringer i humør
  • Blir fort sint
  • Vondt i magen eller hodet
  • Engstelig