Frivilligheten i Blå Kors på dagsorden

«Fremtidens frivillighet – fra ord til handling». Det er overskriften på årets frivillighetskonferanse i Blå Kors. Den arrangeres ved Kristiansand Feriesenter på Dvergsnestangen fredag 19. og lørdag 20. september 2014.

Av Steinar Glimsdal

På konferansen ønsker en å diskutere foreningenes og lokalgruppenes rolle i fremtidens frivillighet i Blå Kors. Frivillighetskonferansen 2014 retter seg naturlig til foreninger og lokalgrupper i Blå Kors. Arrangørene ønsker at alle foreninger og lokalgrupper vil være representert.
Blant de som skal ha innlegg finner vi generalsekretær Jan Elverum, divisjonsdirektør Magnar Lie, Julian Ravn Iversen-Rockhard, Trond Gundersen og Arvid Solheim fra Blå Kors Kristiansand, Jorunn Olsen, Åge Bjerke, Jostein Hågan og Ellen Anker Storset.10630686_279639795560494_5114153339243014708_o
Blå Kors generalforsamling i mai vedtok en strategisk plan for årene 2014-2018. En avhovedsatsningene her er frivillighet.«Blå Kors mobiliserer mennesker til innsats for andre, som trenger det. Gjennom vårt arbeid skal vi bygge felleskap og sørge for at flere kan få være til hjelp for andre. Det gjør vi ved å styrke frivilligheten i Blå Kors og utvikle større nærhet til organisasjonsmedlemmene», heter det i strategiplanen.Og videre: «Vi skal forene den profesjonelle og frivillige innsatsen som er til hjelp for mennesker med rusrelaterte problemer og deres pårørende».Generalforsamlingen vedtok også en ny visjon: «Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening», og ny verdi-formulering: «Medmenneskelighet, Verdighet, Egenkraft og Kvalitet».

På frivillighetskonferansen vil en gå igjennom den strategiske planen, visjonen og Blå Kors verdier – og stille spørsmålet: Hva betyr dette i praksis, hvilke konsekvenser får det og hvordan gjenkjenner du dette i fremtidens frivillighet i Blå Kors?Leder for frivillighetssatsingen i Blå Kors Stig Søderstrøm forteller at referater fra tidligere frivillighetskonferanser er gjennomgått. Med dette som utgangspunkt vil det bli presentert konkrete innspill på hvordan Blå Kors lokalt kan arbeide best mulig for å bistå dem Blå Kors er til for. Deretter vil hver forening og lokallag få anledning til å lage sin utviklingsplan for fremtidens frivillighet som deretter settes sammen til en nasjonal plan.
Blå Kors Kristiansand står som vertskap for årets frivillighetskonferanse, og de ønsker å vise frem det aller beste av Sørlandet. Derfor er Kristiansand Feriesenter booket.
Senest oppdatert: 18. september 2014

Var dette nyttig?