Thea Mehren Løvaas

Thea Mehren Løvaas begynner i Blå Kors Kristiansand

Thea Mehren Løvaas har tiltrådt som ny medarbeider i Innovasjonsavdelingen hos Blå Kors Kristiansand, med ansvar for søknader, tilskudd og rapportering.

Av Ivar Eidsaa

Arbeidet som Blå Kors driver i Kristiansand er i vekst. Dermed øker også behovet for å nye medarbeidere som kan tilføre organisasjonen viktig kompetanse. Blå Kors Kristiansand søker årlig om en rekke ulike tilskudd og støtteordninger, og rapporterer på hvordan midlene er blitt forvaltet. Dette arbeidet ivaretas av innovasjonsavdelingen.

Erfaring fra rusomsorgsarbeid

Thea Mehren Løvaas

Thea Mehren Løvaas får ansvar for søknader, tilskudd og rapportering tilbake til de ulike etater og instanser som bidrar med midler inn til arbeidet.

Thea er sosionom, og har jobbet 11 år innen rus- og psykisk helse. Hun har jobbet som miljøterapeut i flere av Kristiansand kommunes nødboligtilbud og bofellesskap. Da Babettes hus ble startet opp i 2014, fikk Thea jobb som miljøterapeut der. Fra 2017 overtok Stiftelsen Shalam driften for Babettes hus, og Thea ble da avdelingsleder. Babettes hus er et lavterskeltilbud som gir nødbolig til rusaktive kvinner over 18 år.

I samarbeid med andre kommunale instanser jobber Stiftelsen Shalam for at kvinnene skal få tilbud om et permanent botilbud, hvor man kartlegger beboernes ressurser og utfordringer. Thea har også vært faglig leder for Shalam Rehab og Recovery, og holdt på med media og markedsføring i stiftelsen.

– Det har vært en rik tid i Shalam, med et varmt, godt og rikt miljø, kort og godt en fin plass å jobbe. Jeg har stortrivdes i Shalam, men gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer og oppgaver som jeg er sikker på at jeg vil trives med!

Imponert over bredden i arbeidet

– Blå Kors Kristiansand representerer noe helt nytt. Jeg har fulgt arbeidet over tid, og blitt imponert over bredden i arbeidet som drives og tilbys. Blå Kors Kristiansand har fått til mye på få år, og jeg ser frem til å bli en del av en organisasjon som har et arbeid som fungerer så bra, og få mulighet til å være med å utvikle dette videre, sier hun.

Hun har også bakgrunn som frilansjournalist og er glad i å skrive, og dette samlet med hennes erfaring vil være viktig og verdifullt inn i arbeidet i Blå Kors Kristiansand.

header