Spesialisert behandling

Vi tilbyr spesialisert behandling for avhengighetsproblemer knyttet til rusmidler. Velkommen til oss i Trondheim.

Om oss

Blå Kors Lade Behandlingssenter tilbyr tverrfaglig, spesialisert rusbehandling (TSB) for mennesker med rusrelaterte problemer. Dette betyr at vi utfører behandling på spesialistnivå.

Behandlingstilbudet gis av erfarne og dyktige psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer og andre medarbeidere. All behandling bygger på en grunnleggende overbevisning om at den som søker hjelp har et potensial til å få til både vekst og utvikling. Det er flere veier inn i avhengighet og mange veier til forandring.

Nedenfor kan du lese mer om våre behandlingstilbud. Ta kontakt med oss for mer informasjon og rådgivning til hjelp og behandling.

Alkohol er det vanligste rusmiddelet i Norge, men det kan skape store problemer for den som opplever å ha mistet kontrollen over drikkingen. Gjelder det deg eller en av dine nære? I Blå Kors behandler vi mange med alkoholproblemer hvert år.

Smittevern

Her finner du informasjon om hva som gjelder for pasienter og besøkende til oss under koronapandemien.

Ved behov for medisinsk hjelp, ta kontakt med fastlege eller legevakt på 116 117. Medisinsk nødtelefon 113 skal kun brukes ved akutt og livstruende sykdom/skade.

Vi ber om at du ikke møter til avtale eller besøker oss om du har:

  • feber, hoste, forkjølelse eller tung pust siste uke.
  • påvist koronasmitte.
  • hatt nærkontakt med noen med smitte siste 10 dager.
  • Er i karantene eller venter på svar på koronatest.

Karantenesjekken: Se hvilke regler som gjelder for deg (Helsedirektoratet)

Vi har samme retningslinjer som St Olavs HF for de som har vært i områder med høy smitte.

Besøk til, og permisjoner fra, Blå Kors Lade Behandlingssenter:

Vi har innført begrensninger for besøk og pasienters mulighet for permisjoner under koronapandemien, og disse retningslinjene endres fortløpende i takt med nasjonale og lokale tiltak. Ta derfor kontakt med oss i forkant om du tenker å komme på besøk eller har andre spørsmål, så får du oppdatert informasjon fra våre ansatte.

Hvis du er koronasmittet, eller mistenker at du er det:

Du skal IKKE møte hos oss hvis du er koronasmittet, eller mistenker at du er det. Dette gjelder også om du venter på eget testresultat og er i karantene. Om du har time på LBS, ta kontakt med avdelingen for hjelp.

Du kan ikke komme på besøk på hos oss dersom du er syk, i isolasjon, karantene eller venter på svar på koronatest. For koronatest, kan du kontakte din fastlege, eller bestille via hjemmesiden i kommunen du bor i. Her er lenke til Koronainformasjon fra Trondheim kommune – Trondheim kommune.

Aktuelt

Les mer fra Blå Kors

Innsikt