Spesialisert behandling

Vi tilbyr spesialisert behandling for avhengighetsproblemer knyttet til rusmidler. Velkommen til oss i Trondheim.

Blå Kors klinikk Lade tilbyr tverrfaglig, spesialisert rusbehandling (TSB) for mennesker med rusrelaterte problemer. Dette betyr at vi utfører behandling på spesialistnivå.

Behandlingstilbudet gis av erfarne og dyktige psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer og andre medarbeidere. All behandling bygger på en grunnleggende overbevisning om at den som søker hjelp har et potensial til å få til både vekst og utvikling. Det er flere veier inn i avhengighet og mange veier til forandring.

Nedenfor kan du lese mer om våre behandlingstilbud. Ta kontakt med oss for mer informasjon og rådgivning til hjelp og behandling.

Alkohol er det vanligste rusmiddelet i Norge, men det kan skape store problemer for den som opplever å ha mistet kontrollen over drikkingen. Gjelder det deg eller en av dine nære? I Blå Kors behandler vi mange med alkoholproblemer hvert år.

Aktuelt

Les mer fra Blå Kors

Innsikt