Behandling for avhengighetslidelser

Vi tilbyr spesialisert behandling til deg som har avhengighetsproblemer knyttet til alkohol, medikamenter og andre rusmidler. Vi behandler også spilleavhengighet.

Blå Kors klinikk Skien ( tidligere Borgestadklinikken) tilbyr tverrfaglig, spesialisert behandling (TSB) for mennesker med rusrelaterte problemer og spillavhengighet. Vi har behandlingstilbud som rommer hele livsløpet fra fosterliv til alderdom. Behandling hos oss er gratis, med unntak av ordinære takster for egenandel i poliklinikken.

Behandlingstilbudet gis av erfarne og dyktige psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer og andre medarbeidere. Behandlingen bygger på en grunnleggende overbevisning om at den som søker hjelp har et potensial til både vekst og utvikling.

Det er flere veier inn i avhengighet og flere veier ut. Vi ønsker å gå sammen med enkelte pasient og tilrettelegge behandlingen. Her kan du lese mer om våre behandlingstilbud. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og rådgivning.

Ønsker du informasjon og dialog om behandlingstilbudene:

Aktuelt

Les mer fra Blå Kors