Blå Kors har behandlingstjenester i forhold til rusmiddelavhengighet og spilleavhengighet mange steder i landet.

Her kan du laste ned årsmeldingen fra 2018 fra Blå Kors Divisjon Behandling.

 

Behandling for rusmiddelavhengighet (alkohol, narkotika, medikamenter)

Våre behandlingsvirksomheter er tilbud innen den offentlige spesialisthelsetjenesten for personer med rus- og rusrelaterte problemer. Den som ønsker å få behandling for sitt rusproblem ved en av Blå Kors’ virksomheter må ta kontakt med sin fastlege, primærhelsetjenesten eller sosialkontoret i kommunen der en bor. Her vil en få hjelp til å søke om plass ved et av Blå Kors’ behandlingstilbud.

 

Spilleavhengighet

Dessverre kan spilleavhengighet også føre til mange andre problemer, både for den som lider av det, men også for pårørende. Blå Kors tilbyr behandlingstilbud til spilleavhengige på flere steder rundt om i landet.