Blå Kors kompasset terapi

Tilbyr terapi og rådgivning for utsatt gruppe mellom 13 og 35 år

BLÅ KORS KOMPASSET: I terapien kan man for eksempel snakke om det som er vanskelig, bli bedre kjent med seg selv, sette ord på egne følelser og se nye og andre muligheter.

– Fordi behovene er så store, starter vi om kort tid opp med et helt nytt terapi- og veiledningstilbud til dem mellom 13 og 35 år som har vokst opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer. Tilbudet heter Kompasset. Det forteller Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand, og organisasjonssjef Mette Lilleeng Pettersen.

Av Ivar Eidsaa

– Blå Kors kompasset etableres denne våren hos oss. Vi ser frem til etableringen av dette tilbudet, i hjerte av Blå Kors – nærmere bestemt i koselige lokaler i Posebyen, sier Solheim og Lilleeng Pettersen.

– Det er mange som vokser opp i et hjem preget av rus, og vi ser gang på gang hvilke store utfordringer dette innebærer for barna.

Arvid Solheim, daglig leder i Blå Kors Kristiansand

– Vi er takknemlige for å ha fått muligheten til å etablere Kompasset i Blå Kors Kristiansand, og er nå i gang med ansettelsen av terapeuter som skal være med i oppstarten og driften av dette tilbudet, sier Lilleeng Pettersen

Kompasset er et lavterskeltilbud for barn, unge og unge voksne mellom 13 og 35 år som har vokst opp i hjem med alkohol eller andre rusproblemer. I Kompasset kan denne gruppen få råd, veiledning og terapi. Tilbudet er gratis, og man trenger ingen henvisning – på lik linje med øvrige tilbud i Blå Kors Kristiansand.

Å bryte negativ sosial arv

Mette Lilleeng Sørensen
Mette Lilleeng Pettersen

Målsettingen til Kompasset er å gi hjelp som bidrar til et mer selvstendig og tilfredsstillende liv for unge som er preget av langvarige belastninger, som følge av foreldrenes rusproblem.

– Videre er målsettingen å bryte negativ sosial arv, forebygge ung uførhet, og nå ut til unge som ikke nås av andre offentlige eller private hjelpetiltak, sier Lilleeng Pettersen.

Hun sier videre at typiske utfordringer for denne målgruppen kan være blant annet å bære preg av en sterk fasade som dekker over et sårbart indre, sterke følelser av skam og skyld, å måtte ta omsorgsrollen for de voksne i familien, problemer med å kjenne egne grenser, og redsel og håpløshet i forhold til fremtiden.

Tilstreber kort ventetid

– Det som er så flott med Kompasset er at det er et lavterskeltilbud, og man trenger som sagt ingen henvisning fra lege for å ta kontakt, og å få hjelp. De unge kan ta direkte kontakt gjennom telefon, e-post, personlig oppmøte, eller få hjelp av andre til å ta den første kontakten. Det er terapeuter som svarer på alle henvendelser. Når de unge har tatt kontakt, får de rask tilbakemelding, sier Solheim.

Blå Kors kompasset tilstreber kort ventetid. Når dette ikke er mulig på grunn av stor pågang, får den unge systematisk oppfølging i venteperioden. Kompasset gir et bredt spekter av tilbud; individualterapi, terapi på nett, rådgivning/konsultasjon, gruppeterapi, par- og familieterapi og temakvelder.

Mål om å være i gang før sommeren

Blå Kors Kristiansand skal arbeide for at Kompasset kan bli et permanent tilbud for målgruppen, med base i Kristiansand. I første omgang blir tilbudet operativt ut året.

– Vi har søkt og fått innvilget søknader både til Kristiansand kommune og fra sentralt hold i Blå Kors Norge. Nå arbeider vi med å informere departement og direktorat i håp om å få til en fast tildeling over statsbudsjettet, sier Solheim.

– Vi har en målsetting om å være i gang før sommeren, fordi vi vet at dette blir et viktig tilbud for veldig mange i målgruppen, supplerer Lilleeng Pettersen.

– Vi vet at to-tre barn i hver skoleklasse kommer fra et hjem preget av rus, og vi vet også at 20 prosent av befolkningen kjenner på psykiske utfordringer som følge av rusbruk og misbruk i hjemmet. Vi håper Kompasset kan være en hjelp slik at barn og unge kan få et bedre liv, sier Arvid Solheim.