Fasade Blå Kors Kristiansand. Foto: Marcel Leliënhof

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Blå Kors Kristiansand

Det innkalles til årsmøte den 11. november 2022 kl 10:00. Årsmøtet avholdes i Blå Kors Kristiansand sine lokaler.

Til behandling foreligger:

  1. Valg av møteleder til å undertegne protokollen
  2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  3. Valg av revisor

Med vennlig hilsen

Trygve Holtskog

Styreleder, Blå Kors Kristiansand