MC Knightfall overrekker gavesjekken

Riddere med støtte til Blå Kors ferier

– Blå Kors ferier gjør en flott jobb for mange. Vi ønsker derfor å støtte arbeidet. Det sier Geir Martin Kalleklev i motorsykkelklubben Knightfall MC. Mandag kunne han og flere andre klubbmedlemmer overrekke en gavesjekk på over 5.000 kroner til Synnøve Roland, virksomhetsleder for Blå Kors ferier.

Av Ivar Eidsaa

– Vi har som formål å støtte ulike typer veldedighetsarbeid. Pengene som vi nå gir, er takket være et samarbeid med blant andre Egon på Sørlandssenteret.

– Hver onsdag når vi har medlemsmøte, går ti prosent av det vi betaler til en kickbackordning. Når vi, men også andre gjester som spiser på Egon Sørlandssenteret sier «Knightfall», vil ti prosent av den summen sluttregningen lyder, gå da Blå Kors ferier som driver et godt veldedig formål som kommer mange som virkelig trenger en ferie til gode, sier han.

Mandag kunne Kalleklev og medlemmene i Knightfall MC overrekke en gavesjekk til Synnøve Roland, virksomhetsleder for Blå Kors Ferier, på i alt 5.810.

– Det kommer mer penger, smilte Svein Inge Svendsen ved overrekkelsen.

Vil gjerne bidra

– Takket være avtalen med Egon Sørlandssenteret, vil ti prosent av det som vi selv og andre gjester som sier «Knightfall MC», gå til Blå Kors Ferier. Hver tredje måned blir pengene overført.

– Knightfall tok kontakt og spurte om vi kunne inngå en kickbackavtale. Det ville vi gjerne. Vi ønsker å bidra inn til et så godt formål som Blå Kors ferier er, sier Jane Østvold som driver Egon på Sørlandssenteret.

Egon på Sørlandssenteret har bidradd inn til det arbeidet Blå Kors Kristiansand driver ved flere anledninger.

Knightfall MC ble stiftet 1. mai i år og teller i dag ti medlemmer fra Søgne i vest til Lillesand i øst. Det var en felles interesse og lidenskap som førte dem sammen. Alderen spenner fra 36 til 67 år.

Synnøve Roland, virksomhetsleder for Blå Kors Ferier, Rakel Svendsen, Haruethai Chayanon, Svein Inge Svendsen og Geir Martin Kalleklev.
Synnøve Roland, virksomhetsleder for Blå Kors Ferier, Rakel Svendsen, Haruethai Chayanon, Svein Inge Svendsen og Geir Martin Kalleklev.

Flere kickbackavtaler

– Som MC`ere flest synes vi det er gøy å dra på turer sammen. Men vi ønsket å gjøre noe mer ut av interessen enn bare å kjøre rundt, som også kunne komme andre til gode, sier Kalleklev.

I tillegg til kickbackavtalen med Egon Sørlandssenteret arbeider klubben for å få etablert enda flere kickbackavtaler. Enda en slik avtale er allerede i boks.

– Vi har lagt julebordet til Fjordkroa i Høvåg, hvor Chris Egil Andersen har inngått en avtale som innebærer at ti prosent av det som omsettes for denne kvelden, tilfaller Blå Kors ferier, sier Kalleklev.

– I tillegg har vi bestemt at vi gir en egen julegave til Blå Kors ferier, på i alt 5.000 kroner, legger han til.

Charity Run og auksjon

Klubben har også auksjonert bort gaver fra næringslivet, til inntekt for veldedighet.

– Da vi gjennomførte en Charity Run, auksjonerte vi bort to lagringsplasser for motorsykler ved MC Teknikk i Vennesla, samt en kraftig skivelås fra Motorsyklisten i Sødal, forteller han.

Medlemmene berømmer det arbeidet som Blå Kors ferier gjør, og da Blå Kors ferier gjennomførte en ferie lagt til Sørlandets Folkehøgskole på Birkeland, stilte medlemmene velvillig opp en av dagene.

Da ble barn og foreldre tatt med på en sykkeltur, et opplegg som ifølge Synnøve Roland gav gode opplevelser og minner for livet for deltakerne.

Medlemmene i Knightfall MC er aktive, og arrangerte i sommer Motorsykkelens dag på Torvet i Kristiansand. De legger også opp til at samme typen arrangement kan gjennomføres neste år, nærmere bestemt 4. mai 2024.

Bildetekst: Bilde 20231013_115743Synnøve Roland, virksomhetsleder for Blå Kors Ferier, Rakel Svendsen, Haruethai Chayanon, Svein Inge Svendsen og Geir Martin Kalleklev.

Under overrekkelsen av gavesjekken:

Sjekken er overlevert. Fra venstre Wenche Tønnessen Blå Kors ferier, Svein Inge Svendsen, Haruethai Chayanon og Geir Martin Kalleklev fra Knighfall, Carina Klungland, Synnøve Roland og Stig Rune Skaran fra Blå Kors ferier og Rakel Svendsen fra Knightfall.

header