Jordmor på Blå Kors Borgestadklinikken

Jordmor på seksjon for gravide, Elisabeth Skreosen, forteller om sin hverdag på klinikken.

jordmor i jobb på klinikken ser smilende inn i kamera
Jordmor Elisabeth Skreosen ved seksjon for gravide

Jeg har en givende og utfordrende hverdag som jordmor. Her møter jeg kvinner som er i en vanskelig livssituasjon, med mange sammensatte og kompliserte vansker. De kan være både sinte og fortvilte når jeg møter de her på jordmors kontor den første tiden etter innleggelse. Men etter hvert får vi en relasjon og tillit til hverandre. Jeg er opptatt av å se den enkelte og leser meg sjeldent opp på journalene før vi møtes første gang. Vi skal starte vårt samarbeid med blanke ark.

Risikosvangerskap

Dette er risikosvangerskap som krever ekstra oppfølging. Når en gravid kvinne er innlagt på Borgestadklinikken blir dette å regne som et risikosvangerskap. Fosteret har vært utsatt for rus i kortere eller lengre tid, og kvinnens totale livs- og helsesituasjon krever oppfølging. Her på klinikken møter den gravide et team som består av jordmor, lege, behandler og erfarne miljøterapeuter.

Tett oppfølging

Noen av kvinnene ber selv om hjelp for rusmisbruket og ønsker en innleggelse, andre må legges inn etter paragraf 10-3 som også omtales som tvangsparagrafen.

Kvinnene får tett oppfølging, time her hos meg hver 14. dag – og seinere i svangerskapet hver uke. De får ekstra ultralyd på Sykehuset Telemark og har også mulighet for tettere oppfølging der om det trengs. Vi bruker mye tid på å forberede fødselen, og vi snakker mye sammen om barnet de venter. Det fremmer tilknytningen.

Et fristed hos jordmor

Jordmor-kontoret kan være et fristed. Her kan vi snakke om alt. Kroppslige ting, seksualitet, vanskelige erfaringer, egen oppvekst. De aller fleste har etter min erfaring dessverre opplevd overgrep. Enten som barn/unge eller mens de var i rusmiljøet.

Kvinnen skal takle minnene og de vonde opplevelsene, samtidig som kroppen gjennomgår store forandringer i et svangerskap. Selve fødselen kan også vekke vonde minner og traumer de bærer på.

jordmor undersøker gravid mage
Dette er risikosvangerskap som krever tett oppfølging. Foto: Borgestadklinikken

Å vente på en nyfødt mor

Jeg opplever å være så privilegert i denne jobben. Å vente på en nyfødt baby og en nyfødt mor er helt spesielt! Det er også veldig fint at vi har familieenheten vegg i vegg her, slik at jeg får anledning til å følge familien i lengre tid, når kvinnene beholder barnet og går videre i behandling.

Det er viktig å huske både for kvinnene og oss at alle her skal bli mammaer, enten de skal være det på fulltid eller ikke. Det kan ingen ta fram dem! Å se den enkelte kvinne på slutten av svangerskapet, og se den utvikling og endring de har gjennomgått på mange plan- det er stort!

Senest oppdatert: 5. mai 2022

Var dette nyttig?