Innhold i henvisning

Pasienten trenger en henvisning fra lege, psykolog, kommunal rus/sosialtjeneste, barnevern, eller annen spesialisthelsetjeneste for å få plass hos oss. Vi tilbyr også avrusning i forbindelse med døgnbehandling.

Blå Kors klinikk Skien (tidligere Borgestadklinikken) er vurderingsinstans. All behandling er gratis for pasientene, med unntak av ordinære egenandelstakster i poliklinikken. Det er ingen kommunale egenandeler for noen av tilbudene.

Har du spørsmål eller vil drøfte henvisningen?

Ta kontakt med leder for vurderingsteamet:

Aurora Bergli tlf: 457 29 806

Dette bør henvisningen inneholde:

 • Personopplysninger: Navn, personnummer, adresse, telefon
 • Diagnose
 • Tydelig beskrivelse av problemet:
  • Rusmiddelavhengighet: Aktuell situasjon, hvilke rusmidler brukes, omfang og varighet, måten det inntas på
  • Spillavhengighet: Aktuell situasjon, type spill, omfang og varighet.
 • Pårørende: Aktuell situasjon, familiesituasjon, omfang og varighet av belastninger
 • Beskrivelse av fysisk og psykisk helse
 • Opplysninger om medisinering
 • Resultater av relevante undersøkelser og utredninger
 • Vurderinger av om førerkortforskriftens helsekrav anses som oppfylt
 • Familie, nettverk og sosiale forhold som bolig, arbeid/skole
 • Barn, alder og deres omsorgssituasjon
 • Aktuelle samarbeidspartnere
 • Tidligere behandlingserfaring
 • Forslag til ønske om type behandlingstiltak
 • Beskrivelse og vurdering av pasientens motivasjon for behandling

Henvisning sendes til:

Blå Kors klinikk Skien
Postboks 1 Sentrum
3701 Skien

 • Bruk elektronisk henvisning om du har mulighet for det. Henviser finner adressen for elektronisk henvisning i adresseregisteret.

Behandling av henvisning

Henvisning vurderes innen 10 dager fra mottaksdato. Ved behov for ytterligere opplysninger tar vi kontakt med pasient per telefon eller kaller inn til en samtale.

Beslutning fra vurderingsteamet

 • Om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp eller om henvisningen avslås
 • Innen hvilken frist helsehjelpen gis
 • På hvilket nivå hjelpen skal gis (døgnbehandling eller dagtilbud på Poliklinikk)

Pasient og henviser får skriftlig tilbakemelding om vurderingsteamets beslutning.