Info til pasienter

Lurer du på noe før behandlingsstart?

Alle behandlingsseksjonene har en forløpskoordinator ansatt som vil være i kontakt med deg før innleggelse. Du får et brev om tildelt plass og en telefon fra oss kort tid etterpå. Det kan også gjøres avtale om et møte dersom det er behov for det. Du vil få informasjon og mulighet til å få svar på det du måtte ha behov for før innleggelse, avrusning og behandlingsstart for deg.

Du har rettigheter som pasient

Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og dine rettigheter som pasient og de klagemulighetene du har er nedfelt i lovverket.

Personvern

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan Blå Kors samler inn og bruker personopplysninger, og hvilke rettigheter du har hvis dine personopplysninger behandles av Blå Kors.

Behandling som er helhetlig

Du har kanskje hørt om nasjonale pasientforløp? Som pasient hos oss så blir du del av dette. Det innebærer at behandlingen skal legges opp slik at du som pasient får en behandling som er helhetlig og forutsigbar, uten unødvendig ventetid. Du skal få medvirke i din behandling og den skal evalueres underveis.

Brukermedvirkning

Alliansen mellom behandler og pasient er viktig for at pasienten skal lykkes med å nå sine mål for behandlingen. Her kan du lese mer om brukermedvirkning hos oss.

Dette legger vi vekt på i behandlingen

Hva vil det si å være i behandling? Her skriver vi mer om det.

Ønsker du behandling hos oss?

Leser du dette og ønsker behandling hos oss? Her kan du lese mer om hvordan gå fram: