Barn som pårørende

Det er viktig å være klar over at et rusmiddelproblemer/spilleproblemer kan påvirke barna i familien og deres hverdag, tanker og følelser mer enn vi voksne tror. Derfor er det så viktig å snakke med barna! Barn og unge som er pårørende trenger informasjon, og få vite at de kan snakke med noen om det som er vanskelig. Det skaper trygghet.

Helsepersonell er pliktig til å bidra så behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn kan ha, blir ivaretatt.

Hjelp og støtte

Blå Kors klinikk Skien (tidligere Borgestadklinikken) ønsker å tilrettelegge behandlingstilbudet slik at barnet/barna til våre pasienter får den hjelp og støtte de trenger. Vi snakker med pasientene om barnet/barnas situasjon, og samarbeider med pasienten om å gi barnet nødvendig informasjon og støtte.

Vi har barneansvarlige

Våre barneansvarlige kan hjelpe pasientene med hvordan de på en trygg og god måte snakker med barnet/barna sine. Alle seksjoner har en barneansvarlig som skal ha et spesielt fokus på barn som pårørende. Dette gjelder også dersom pasienten har søsken under 18 år.

Oppfølgingen om barn som pårørende kan innebære samarbeid med andre rundt barnet, som skole, barnehage eller helsesøster.

Få informasjon og hjelp hos barneansvarlige

Pasienten eller pårørende kan ta kontakt med barneansvarlig for å få informasjon, råd og hjelp. Alle avdelinger / seksjoner har barneansvarlige. En av dem er Linda Øverland:

Linda Øverland

Forløpskoordinator, seksjon for rus og psykisk lidelse
+47 992 54 029

Vi anbefaler også Blå Kors kompasset som tilbyr gratis terapi for alle mellom 13 og 35 år, som har eller vokser opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.