Om oss

Blå Kors klinikk Skien (tidligere Borgestadklinikken) tilbyr behandling for rusavhengighet, spillavhengighet og vi har egne behandlingstilbud til pårørende.

Vi har to avdelinger i Skien med til sammen 63 døgnplasser, og vi har en ruspoliklinikk. Vi er en del av tverrfaglig spesialisert behandling ( TSB), og vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Avdeling Sentrum

avdeling Skien i Kongensgate 33

Blå Kors klinikk Skien, avdeling Sentrum, tilbyr døgnbehandling og poliklinisk behandling til mennesker med ulike typer rusproblemer og avhengighetsrelaterte lidelser. Vi behandler spillavhengige, og har tilbud til pårørende.

Avdeling Borgestad

Avdeling Borgestad tilbyr langtidsbehandling for mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse. Vi har også et seksjon for foreldre og gravide med rusproblemer. Et kortidsdøgntilbud for rus/medikamentavhengige og avrusningspost er også lokalisert her.

Vår eier er Blå Kors, hvor vi inngår i Divisjon behandling sammen med behandlingsinstitusjoner flere steder i landet. Alle tilbyr rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Kompetansesenter rus-region sør (KORUS sør) er knyttet til oss. Oppdragsgiver for KORUS er Helsedirektoratet. Hovedoppgavene for kompetansesenteret er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Ønsker du å vite mer om kurs og opplæringstilbud fra kompetansesenteret; gå til www.korus-sor.no.