Miljøfyrtårn – Blå Kors klinikk Skien

Blå Kors klinikk Skien (tidligere Borgestadklinikken) er en Miljøfyrtårn-bedrift. Dette innebærer blant annet at vi kontinuerlig arbeider for å ha en miljøvennlig drift og har rutiner som står i samsvar til våre miljøkrav.

Vi har fokus på miljø i arbeidsoppgavene og har klimatiltak for å redusere utslipp og forurensning. Gjennom å kartlegge miljøkravene fra stiftelsen Miljøfyrtårn får vi også en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Sammen med en godkjent sertifisør og konsulent har vi foretatt en miljøanalyse og laget en handlingsplan som innfrir Miljøfyrtårnet’s bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgende områder:

  • systemkriterier og internkontroll
  • arbeidsmiljø
  • innkjøp
  • energi
  • transport
  • avfall
  • estetikk
  • andre miljøaspekter

For å kunne levere i henhold til de miljøkravene som settes, er vi avhengig av et godt samarbeid og god informasjonsflyt mellom alle ansatte og ledelsen. Derfor skal alle ansatte være kjent med Miljøfyrtårn-arbeidet.

Det blir gitt ut en årlig klimarapport. Ønsker du tilgang til den, eller har andre spørsmål om oss som miljøfyrtårn-bedrift; ta kontakt med oss på post.bkskien@blakors.no.

Logo av Miljøfyrtårn