Samtaletilbudet «Rom»

Det kan være godt å bli lyttet til av en fagperson som kan ta med seg kunnskapene og erfaringene deres videre. Mange synes det er fint å møte og snakke med andre pårørende, mens det for andre igjen kan det oppleves befriende å bare lytte og føle at man ikke er alene.

Et tilbud for mange grupper pårørende

På agendaen står ulike temaer til samtale og refleksjon. ROM er gratis for deltakerne. Ulike grupper pårørende kommer hit; foreldre, søsken, voksne barn eller partnere. Målet med ROM  er at pårørende skal få møte andre i samme situasjon og utveksle tanker og erfaringer med andre pårørende og med fagpersoner.

For fagfolk og pårørende

ROM er et lærested for både fagfolk og pårørende. Dette er et gratis tilbud og det blir annonsert.

Samlingene varer i ca. 2 ½ time og blir styrt av en møteleder. Bidrag fra en fagperson og en pårørende innleder kvelden.

Våre samlinger har vi på avdeling Borgestad, Håvundveien 381. Alle samlingene foregår fra kl 17 00 – 19 30. Vårens samlinger er avsluttet og vi starter igjen til høsten. Følg med her eller på vår FB side, eller ta kontakt om du vil være med.

Påmelding/informasjon, kontakt:

Wenche Ellefsen

Spesialsykepleier
+47 480 69 660