Samtaletilbudet «Rom»

Det kan være godt å bli lyttet til av en fagperson som kan ta med seg kunnskapene og erfaringene deres videre. Mange synes det er fint å møte og snakke med andre pårørende, mens det for andre igjen kan det oppleves befriende å bare lytte og føle at man ikke er alene.

Et tilbud for mange grupper pårørende

På agendaen står ulike temaer til samtale og refleksjon. ROM er gratis for deltakerne. Ulike grupper pårørende kommer hit; foreldre, søsken, voksne barn eller partnere. Målet med ROM  er at pårørende skal få møte andre i samme situasjon og utveksle tanker og erfaringer med andre pårørende og med fagpersoner.

For fagfolk og pårørende

ROM er et lærested for både fagfolk og pårørende. Dette er et gratis tilbud og det blir annonsert.

Samlingene varer i ca. 2 ½ time og blir styrt av en møteleder. Bidrag fra en fagperson og en pårørende innleder kvelden.

Blå Kors Borgestadklinikkens samlinger har vi på avdeling Borgestad, Håvundveien 381.. Alle samlingene foregår fra kl 17 00 – 19 30.

Program for ROM våren 2023:

6.februar: Hvordan få til gode overganger, før og etter behandling

6.mars: Barn som pårørende, informasjon og omsorg

11.april: Omsorg og grenser

8.mai: Pårørende, ressurs og belastning

Påmelding/informasjon, kontakt:

Wenche Trovatn Ellefsen

Spesialsykepleier
+47 971 63 454