Seksjon for gravide og familier

header

Behandling og endring på flere livsområder

Det er en tøff oppgave å være gravid og forelder og samtidig har problematisk bruk av rusmidler. Vi legger vekt på:

  • Behandling av rusmiddelproblemene
  • Tilknytning til barnet
  • Forberedelse til fødsel og barseltid
  • Samspill i familien
  • Sosiale ferdigheter
  • Struktur og hverdagsmestring

Oppholdstid er individuell utefra den enkeltes behov og situasjon. For foreldre med barn er oppholdstiden inntil 12 måneder. Både enslige, par og familier med barn under skolealder kan få behandling hos oss.

Vi samarbeider med pårørende og andre instanser; som kommunal rustjeneste og barnevern.

Våre gravide pasienter

Den gravide kvinnen får tett oppfølging av jordmor, lege, psykologspesialist og andre vårt team. Målsettingen for tilbudet er:

  • Skjerme det ufødte barnet mot rus
  • Støtte og veilede den gravide i en utfordrende livssituasjon
  • Motivere og tilby behandling
Jordmor holder opp apparat som viser fosterets hjerteslag
Våre gravide pasienter følges tett opp av blant andre klinikkens jordmor.

Sykehuset Telemark er samarbeidspartner om fødsel og barseltid. For å skape mest mulig trygghet og forutsigbarhet for den gravide lager hun en fødselsplan sammen med oss og det er nær kontakt med fødeavdelingen gjennom svangerskapet. Vi tilrettelegger også for at kvinnen kan føde på sykehus nær sitt hjemsted om hun ønsker det, dersom det er kompetanse til å ivareta barnets behov for helsehjelp etter fødsel.

De fleste gravide pasientene kommer frivillig til oppholdet hos oss. Men vi kan også tilby ekstra rammer for gravide som har behov for det, innlagt mot eget samtykke etter Lov og helse- og omsorgstjenester § 10-3.  Ta gjerne kontakt med oss for en drøfting og mer informasjon om det er behov for det.

Marit Helen Granlund

Forløpskoordinator, seksjon for gravide og familier
+47 989 00 799

Familier med små barn

Både enslige og par med barn under skolealder kan få behandling hos oss. Noen er kommet til klinikken i svangerskapet og fortsetter videre i behandling etter at barnet er født, andre søkes rett inn. Behandling for de avhengighetsrelaterte problemene er sentralt og vi jobber aktivt med å styrke tilknytning mellom foreldre og barn. Gode foreldreferdigheter gir barnet bedre utviklingsmuligheter.

Sentralt i tilbudet til familiene er:

-Behandling av rusavhengighet
-Motivere til rusfrihet
-Styrke tilknytning mellom foreldre og barn
-Styrke sosiale ferdigheter og praktisk kompetanse hos de voksne

Pappas tatoverte hånd holder liten babyhand

Behandlingsopplegget

Behandlingen er individuell, i par og i gruppe.

Samtalene med behandler kan handle om rusmestring, følelser, egen historie og oppvekst, tilknytning, samspill eller andre problemstillinger som er av betydning for å kunne stå stødig i et rusfritt liv og være en god nok forelder.

I egne behandlingsgrupper for kvinner og menn snakker vi om tema som avhengighet, hvordan bruk av rusmidler påvirker familien, parforhold og nettverk.

Hvordan være god nok foreldre? Det er tema i foreldreveiledningsgruppa. Her blir pasientene kjent med Trygghetssirkelen, eller Circle of Security (COS). Kort sagt så har denne modellen som mål at barnet utvikler trygg tilknytning til foreldrene sine, da det har stor betydning for barnets utvikling,  helse og trivsel.

Hverdag i seksjonen

Dagene hos oss starter med felles frokost. Personal deltar under frokost og middag.  Deretter følger praktiske gjøremål. 

Foreldrene følger barna sine til barnehage,  før behandlingsgruppe eller individuelle samtaler og møter begynner. Basert på den enkeltes mål, utarbeider vi en behandlingsplan. Den blir jevnlig evaluert, og vi holder samarbeidsmøter etter behov.

I helgene ønsker vi å tilby hyggelige aktiviteter inne og ute.  Det er en mer avslappet atmosfære i helgene. Enkelte reiser hjem på treningspermisjon, mens andre blir værende i avdeling. 

Pasientene vil oppleve et sammensatt tilbud som legger til rette for både gravide, barn og foreldre.    

Slik bor pasientene

Pasientene bor i egne boenheter hvor alle har egne bad. Det er hyggelige fellesareal med blant annet kjøkken og stue. Ute er det en skjermet hage. Klinikken ligger nært til skog og mark som har gode turmuligheter. Det er også bra bussforbindelse til byene Porsgrunn og Skien. Vi legger vekt på fysisk aktivitet med både turer og trening for bedre psykisk og fysisk helse.

Bildeglimt

Her er bilder som gir deg et inntrykk av hvordan det ser ut hos oss. Vi legger vekt på at det skal være hyggelig og føles mest mulig som «hjemme».

sandkasse med leker
Stelleplass for baby
Del av stue med brun sofa, bilder og bord med plante
Stue med sofa, tv og stoler
Barnerom med seng og kommode og leker
Nærbilde av gravid kvinne som strikker
Jordmor holder opp apparat som viser fosterets hjerteslag
et stort langbord med stoler i en hyggelig stue
Sandkasse med leker
Pappas tatoverte hånd holder liten babyhand
kvinne med barn tett inntil seg
seng og møbler på pasientrom
spisebord og stoler ved vinduet

Vi som jobber her

Våre ansatte er en tverrfaglig sammensatt gruppe som blant annet består av psykologspesialister, familieterapeut, jordmor, lege, forløpskoordinator, erfaringskonsulent og miljøterapeuter med bakgrunn som sykepleiere, vernepleiere og barnevernspedagoger.

Vi samarbeider med barnehage i nærheten av klinikken, helsestasjon og fysioterapeut.

Klinikken har også eget treningsteam som samarbeider med oss om aktiviteter og trening som del av behandlingen. Vi har eget treningsrom og det blir arrangert turer og felles trening som for eksempel yoga.

Ingen kommunale egenandeler

Seksjon for gravide og familier tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst regionen. Pasienter fra andre deler av landet kan søke seg hit dersom pasienten benytter seg av rett til fritt sykehusvalg.

Det er ingen kommunale egenandeler for oppholdet hos oss.

Dersom det er aktuelt med innleggelse etter § 10-3 (tilbakehold mot eget samtykke) er det kommunen som fatter vedtak. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er behov for veiledning og dialog om tilbudet hos oss.

Kristin Håland

Seksjonsleder
+47 918 50 952

Marit Helen Granlund

Forløpskoordinator, seksjon for gravide og familier
+47 989 00 799