Seksjon for rus- og avhengighetsbehandling Borgestad

Du må ha henvisning fra lege, ruskonsulent/NAV eller annen spesialisthelsetjeneste for å få behandling for rus- og spillavhengighet hos oss. 

Behandlingen består av:

  • Kartlegging/utredning
  • Miljøterapi
  • Samtaler med egen behandler
  • Gruppeterapi
  • Fysisk trening og ulike aktiviteter
  • Oppfølging fra lege
  • Familie/par/barnesamtaler
  • Ansvarsgrupper og samarbeid med andre instanser
  • Introduksjon og deltakelse i brukerorganisasjoners ettervern

Sentralt i behandlingen er utredning og kartlegging av avhengighetsproblemet. Helsetilstand og utfordringer totalt sett både fysisk, psykisk og sosialt er i fokus. Fagfolkene på klinikken er tverrfaglige og sammen med pasienten lager vi en behandlingsplan for den enkelte.

Vi legger vekt på samarbeid med NAV, fastlege og andre.

Etter behandling

Blant tilbudene til deg er brukerstyrt plass her på seksjon for behandling. Brukerstyrt plass gir deg mulighet for flere korte opphold hos oss det første 6 måneder etter utskrivelse. Du tar selv kontakt og avtaler bruk av plassen, uten å måtte ha en henvisning.

Avrusning som del av behandlingen

Avrusning vil for de fleste av våre pasienter foregå på vår avrusningspost på avdeling Borgestad.

Soning under behandling

Det er mulig å gjennomføre soning etter straffegjennomføringsloven § 12 hos oss. Vi strekker oss langt for at det skal være mulig å følge opp avtaler med Telemark Friomsorgskontor som ligger i Skien sentrum.

Noen bildeglimt

Her holder vi til:

Vår adresse er: Håvundveien 381. Vi holder til på Borgestad, ca 10 minutters kjøring fra Skien sentrum.