Småbarnsforeldre og rusmidler

De aller fleste foreldre ønsker å være trygge omsorgspersoner og gi barna sine en god oppvekst. Det ønsker også foreldre som strever med bruk av rusmidler.

Barn i familier med rus

Forskning og erfaringer fra behandlingstiltak som det vi har ved klinikken har gitt mye innsikt og kunnskap om hvordan barn har det når de vokser opp med rusproblemer hos sine omsorgspersoner. Barna har større risiko enn andre barn for å utvikle psykiske og fysiske helseproblemer.

Dette kan vise seg allerede når barna er små og følge de inn i skolealder og ungdomstid. Det er derfor viktig å så raskt som mulig sette inn hjelp og tiltak som er tilpasset barna og de voksne i familien, deres situasjon og behov.

Det er mulig å få hjelp

Det finnes ulike hjelpetilbud i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten som vi er en del av her på Blå Kors klinikk Skien.

Seksjon for gravide og familier har tilbud om langtidsbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). En eller begge foreldre kan legges inn og barn under skolealder kan være med. Det er ingen kommunale egenandeler for behandlingen her.

Kontakt

Kan det være aktuelt med en innleggelse hos oss, ta gjerne kontakt med forløpskoordinator for mer informasjon og drøfting:

Marit Helen Granlund

Forløpskoordinator, seksjon for gravide og familier
+47 989 00 799