Småbarnsforeldre og rusmidler

De aller fleste foreldre ønsker å være trygge omsorgspersoner og gi barna sine en god oppvekst. Det ønsker også foreldre som strever med rus. Men avhengighet til rusmidler og foreldreskap er ingen god kombinasjon.

Barn i familier med rus

Forskning og erfaringer fra behandlingstiltak som det vi har på Borgestadklinikken har gitt mye innsikt og kunnskap om hvordan barn har det når de vokser opp med rusproblemer hos sine omsorgspersoner. Barna har større risiko enn andre barn for å utvikle psykiske og fysiske helseproblemer.

Dette kan vise seg allerede når barna er små og følge de inn i skolealder og ungdomstid. Det er derfor viktig å så raskt som mulig sette inn hjelp og tiltak som er tilpasset barna og de voksne i familien, deres situasjon og behov.

Det er mulig å få hjelp

Det finnes ulike hjelpetilbud i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten som vi er en del av her på Blå Kors Borgestadklinikken.

Seksjon for familier har tilbud om langtidsbehandling. En eller begge foreldre kan legges inn og barn under skolealder kan være med. All behandling her er gratis og det er ingen kommunale egenandeler.

Kontakt

Kan det være aktuelt med en innleggelse hos oss, ta gjerne kontakt med forløpskoordinator for mer informasjon og drøfting:

Britt Karlsen

Forløpskoordinator, seksjon for familier
+47 989 06 254