Ventetid

Rus- og avhengighetsrelatert behandlingPoliklinisk behandlingInnleggelse
Rusmiddel-og medikamentavhengige avd Skien6 uker7 uker
Rusmiddel- og medikamentavhengige avd Borgestad6 uker17 uker
Spilleavhengige8 uker
Pårørende12 uker
Seksjon for rus og psykisk lidelse (ROP-TSB)30 uker
Seksjon for gravide og familier, gravide7 uker
Seksjon for gravide og familier, familier4 uker
Innleggelse etter §10.3 (gravide)0-7 dager
Oppdatert: 31/05/2024

Merk: dette er et estimat for ventetid. Det vil alltid bli tatt individuelle vurderinger av den enkelte henvisning og søknad til våre behandlingstilbud. 1-2 ukers ventetid betyr at det er ledig plass, og at ventetiden er et estimat på hvor lang tid prosess tar fra vi har mottatt henvisning.

Alle seksjoner har forløpskoordinator ansatt som du kan ta kontakt med for mer informasjon og dialog.