Poliklinikken

Rus- og avhengighetsbehandling

Vi gir tilbud om:

  • individualsamtaler
  • familiesamtaler
  • gruppeterapi

Hvor lang tid behandlingen tar og hyppighet av samtalene er individuelt. Noen trenger ganske få avklarende samtaler, andre kommer regelmessig til samtale og behandling hos sin terapeut i lang tid.

For noen er behandlingen i poliklinikken en forberedelse til innleggelse eller en del av videre behandling etter en innleggelse

Samtaler og kartlegging

Et poliklinisk tilbud innebærer at du kommer regelmessig til samtaler. Når du starter behandling i poliklinikken vil du møte din faste behandler og dere kan avtale når- og hvor ofte du skal komme til samtale framover.

Behandler og pasient snakker sammen og får oversikt over rusproblemet og konsekvensene. Hvor mye og hvor ofte ruser du deg? Hvilke rusmidler? Hvordan berører bruken av rusmidler deg selv, familien og jobb/utdanning? Har du forsøkt å slutte eller å begrense bruken? Hva ønsker du skal skje videre?

Rus som et relasjonelt problem

Klinikken har et familie- og generasjonsperspektiv som grunntanke. Det innebærer blant annet at vi ser på rus/avhengighetsproblematikken som et relasjonelt problem som berører flere enn misbrukeren.

Vi har barneansvarlig personell og er særlig opptatt av barns situasjon i familier med rusrelaterte problemer. Vi tilbyr samtaler med samlivspartner og andre nære pårørende i forbindelse med behandlingen.

Oppfølging etter behandling

Bli med på samling med livsmestringsgruppa