Rus og psykisk lidelse

Å falle mellom to stoler

Tidligere ble rusmiddelavhengighet behandlet innenfor rusomsorgen og psykiske lidelser ble behandlet i psykiatrien. For pasientene kunne det bli opplevd som «å falle mellom to stoler». Man ble møtt med et krav om rusfrihet innenfor psykiatrien og rusomsorgen behandlet ikke de psykiske lidelsene.

ROP-lidelser påvirker hverandre gjensidig og krever spesiell oppmerksomhet. Personer med ROP­-lidelser har mulighet til bedring av både symptomer og livskvalitet dersom man koordinerer utredningen og behandlingen av begge lidelsene.

Integrert behandling

Integrert behandling, å jobbe med lidelsene samtidig, er ansett som den beste behandlingsmetoden av ROP-lidelser. Det er derfor tilbud om integrert behandling av rus og psykiske lidelser både innenfor psykiatrien og rusomsorgen. Dette gjelder både poliklinisk og døgnbehandling.

Det kan virke overveldende å skulle motta integrert behandling, men de som jobber med dette har kunnskap om hvordan rus og psykisk lidelser påvirkes av hverandre. Vår erfaring er at pasienter opplever det som en lettelse å møte noen som forstår kompleksiteten i problematikken.

Spesialisert tilbud for ROP

Ved Blå Kors klinikk Skien (tidligere Borgestadklinikken) har vi en egen døgnenhet for ROP-pasienter. Dette er et langtidstilbud med opphold inntil 12 måneder. Det er også mulig å få behandling i poliklinikken.

Nasjonal retningslinje

Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Denne regulerer mye av samarbeidet mellom kommune og spesialisthelsetjeneste og mellom spesialisthelsetjenestene.

Ønsker du mer informasjon om vårt behandlingstilbud? Ta kontakt:

Linda Øverland

Forløpskoordinator, seksjon for rus og psykisk lidelse
+47 992 54 029