Forløpskoordinatorer

Ta kontakt med en av våre forløpskoordinatorer om du ønsker mer informasjon og dialog om tilbud til pasienter og pårørende. De er også kontaktpersoner for nasjonale pasientforløp som skal sikre pasienter koordinerte og forutsigbar behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten.

Linda Øverland

Forløpskoordinator, seksjon for rus og psykisk lidelse
+47 992 54 029

Inger Schultz

Forløpskoordinator, seksjon for rus- og avhengighetsbehandling
+47 940 15 833

Anette Kristensen

Forløpskoordinator ved seksjon for rus og avhengighetsbehandling
+47 35 90 47 94

Britt Karlsen

Forløpskoordinator, seksjon for familier
+47 989 06 254

Lene Larsen

Forløpskoordinator Seksjon for rus- og avhengighetsbehandling Borgestad
+47 404 38 165

Juni Aurora Bergli

Forløpskoordinator/ leder av vurderingsteam
457 29 806

Lise Oftedahl

Forløpskoordinator seksjon for gravide
+47 989 00 799