Blå Kors klinikk Skien – Gravide og rusmidler

Slik skader rus i svangerskapet

Alkohol er det rusmiddelet som er mest skadelig for fosteret fordi alkoholen kan påvirke utviklingen av sentralnervesystemet hos fosteret gjennom hele svangerskapet. Helsemyndighetene i Norge anbefaler at gravide holder seg helt borte fra alkohol, også når en planlegger å bli gravid.

Andre rusmidler som for  eksempel cannabis, amfetamin, kokain og opioider som heroin, er også skadelig for fosteret. Dette gjelder også en del vanedannende medisiner som for eksempel sterke smertestillende  eller beroligende medikamenter.

Det er mulig å få hjelp

Strever du med bruk av rusmidler eller medikamenter og er gravid? Søk hjelp, det er mange ulike hjelpetilbud. Vi oppfordrer deg til å snakke med fastlege, jordmor eller andre du har kontakt med i hjelpeapparatet for bistand, råd og eventuell en henvisning.

Blå Kors klinikk Skien (tidligere Borgestadklinikken) har lang erfaring med hjelp til gravide. Du kan både få hjelp gjennom samtaler i poliklinikken eller ved å legges inn.

Er du fagperson?

Jobber du med bistand og oppfølging av gravide som strever med bruk av rusmidler og vil vite mer om skadevirkninger, ulike hjelpetilbud eller få mer kompetanse?
Kompetansesenter rus- region sør ( KORUS sør) som er knyttet til oss og tilbyr veiledning og undervisning.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss:

Marit Helen Granlund

Forløpskoordinator, seksjon for gravide og familier
+47 989 00 799