Brobyggerne Stig og Elin Marie

to personer står ute ved inngangspartiet
Stig Bakka og Elin Marie Sukkestad – Blå Kors Borgestadklinikken

Stig Bakka og Elin Marie Sukkestad har begge vært rusavhengige. Stig ble nykter for fem år siden, og Elin Marie kom ut av rusmisbruket i 2012. Nå jobber de som erfaringskonsulenter på Blå Kors Borgestadklinikken.

I Norge finnes det 300 erfaringskonsulenter i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Tre av dem jobber på Blå Kors Borgestadklinikken.

Å forme sin egen rolle

I seksjon for gravide og familier jobber Stig, hvor han til daglig møter pasienter som er i samme situasjon som han selv var for noen år tilbake. Elin Marie jobber i seksjon for behandling og psykisk lidelse (ROP), på den samme avdelingen hun selv ble behandlet for åtte år siden. Da de i 2017 ble ansatt som erfaringskonsulenter hadde ikke rollene deres en fasit, og de fikk selv være med på å forme rollen sin.

– Da jeg startet her for fire år siden, fikk jeg beskjed om å gå ut og skape min egen rolle. Det er det mest spennende og skremmende jeg har gjort noen gang, sier Stig.

Stig og Elin Marie har formet rollene sine ganske likt, hele tiden med støtte og veiledning i hverandre. Stig forteller at det har vært helt naturlig for han å være personlig med pasientene fra start. Han uttrykker også at han ønsker at pasientene skal tørre å være åpen og ærlige

–  Jeg har valgt å være ærlig om mine oppturer og nedturer. Det er lov å ha en dårlig dag, og si det rett ut. Da får man en bedre relasjon, og man lærer mye av ærligheten.

Hva gjør en erfaringskonsulent?

En erfaringskonsulent har flere oppgaver på avdelingen. Store deler av dagen har de grupper sammen med pasientene, og fungerer som co-terapeuter sammen med andre ansatte på avdelingen. Men oftest er det de impulsive og uformelle samtalene i gangene og i miljøet på avdelingen som har størst betydning.

– Det beste jeg gjør i jobben min, er å være i miljøet med pasientene. Jeg presser ikke på for å få til en samtale, men er tilgjengelig når pasienten er klar for å ta den samtalen, sier Stig.

Det samme sier Elin Marie:

– Det fineste jeg gjør i jobben min er å lytte til andres historier. Ofte kan samtalene komme helt spontant i gangen.

En mann og en dame går tur i parken. De snakker sammen. Det er frodig og grønt ute
Å lytte til andres historier, er en viktig del av rollen som erfaringskonsulent

Å håndtere et liv uten rus

For pasientene kan det være en viktig motivasjonsfaktor å se en person som har vært i samme situasjon komme ut av rusavhengigheten. Erfaringskonsulentene kaller seg også for håpsbærere, nettopp fordi de er en daglig påminnelse for pasientene om at det er mulig å komme ut av rusavhengigheten.

Både Stig og Elin Marie påpeker at rusavhengighet er knyttet til det å ta tak i egne følelser. Det er viktig å kunne sette ord på og bli kjent med egne følelser når man skal håndtere livet uten rus. Da kan man ha en bedre mulighet til en rusfri hverdag etter behandling.

Rusavhengighet og følelser

På Blå Kors Borgestadklinikken finnes det ulike grupper hvor de mannlige pasientene kan møtes for å gjøre ulike aktiviteter. Dette kan være alt fra å gå turer, til å snakke om hverdagslige ting. Disse gruppene er også en trygg arena for pasientene der de kan uttrykke følelsene sine. I seksjon for familier er Stig den eneste mannlige ansatte på avdelingen, og opplever at de mannlige pasientene setter ekstra stor pris på å kunne snakke med han.

– Jeg opplever at rusavhengighet er en følelsessykdom. Man er uregulert i følelsene, og man vet ikke hva som skjer og hvordan man skal stå i det. Det å kunne lære, prate og sette ord på følelsene sine er noe av de fineste jeg gjør i jobben min, sier Stig.

Brobyggeren på avdelingen

Deres brukererfaring gir dem en unik rolle på avdelingen, ved at de kan relatere seg til pasientenes bakgrunn. Både Stig og Elin Marie nevner at deres erfaringsbakgrunn ofte er en viktig faktor for å knytte relasjoner med pasientene.

– Hovedårsaken til at vi kan få en nærere relasjon til pasientene, er at vi er friere enn kollegaene våre til å være personlig og knytte nærere bånd. Vi har i likhet med pasientene levd i avhengighet, og når vi deler tanker om skyldfølelse, skam og feiltrinn i tillegg til tanker om løsninger og gode valg, kan vi få en dypere relasjon, sier Elin Marie.

Noe av det erfaringskonsulentene også gjør, er å bidra til at pasientene forstår det faglige rundt behandling og å ufarliggjøre den. En erfaringskonsulent kan kalles en brobygger.

– Det er like viktig for meg å bidra til at pasientene tar imot fagkompetanse som å bidra til at kollegaene mine forstår den rusavhengige, sier Stig.

Kompetente erfaringskonsulenter

Avdelingsleder ved seksjon for familier og gravide, Lena Larsen, opplever at erfaringskonsulentene ved Blå Kors Borgestadklinikken ofte er en slags katalysator mellom fagpersonell og pasientene.

– En erfaringskonsulent er ikke bare en med lik erfaring som pasientene.

Hun påpeker at erfaringskonsulentene er meget kompetente i sitt arbeid på klinikken.

– Det kan være en utfordrende oppgave å finne rollen som erfaringskonsulent i et sterkt fagmiljø, men det mestrer våre erfaringskonsulenter fint.

Senest oppdatert: 5. juli 2021

Var dette nyttig?