Ønsker å skape håp og gi kunnskap

Pasienter og ansatte ved seksjon for behandling i Skien fikk være rammene rundt pasientundervisning nr 100 fra «Et bedre liv». Jeg har lært mye om meg selv og min egen prosess gjennom å møte pasienter og ansatte landet rundt de siste årene, sier initiativtaker Tommy Sjåfjell fra A-larm.

Tommy Sjåfjell og Marius Sjømæling besøker seksjon for behandlling i Skien.

Innlederne er «dønn ærlige» om egne historier. De deler raust om oppturer og nedturer. De snakker om en møkkete barndom, det som har vært tungt å bære og veien mot et bedre liv. De ønsker å inspirere, dele håpshistorier og gi mer kunnskap om pasientrettigheter og recoveryprosesser til ansatte og pasienter i tverrfaglig spesialisert behandling. Tommy Sjåfjell fra A-larm og Marius Sjømæling fra BAR er sentrale i Et bedre liv-konseptet. De har gjort mange erfaringer etter å ha snakket for mer enn 3300 pasienter i 100 samlinger de siste fem årene.

Landet rundt med undervisning

Dette startet i mars 2016 og det var Blå Kors Eina som fikk besøk første gang.

– Vi har vært på små og store institusjoner og behandlingssteder, og vi har hatt undervisning på sykehusene. Det har gitt oss innblikk i et stort mangfold av behandlingskulturer og  pasientpopulasjonen. Vi har møtt mange engasjerte ansatte og blitt kjent med pasienter. Noen av pasientene har seinere, etter behandling, vært med oss og delt fra sin bedringshistorie. Det har vært meningsfullt og givende, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger, sier de to.

Seksjon for behandling i Skien har i likhet med andre seksjoner på Blå Kors Borgestadklinikken hatt besøk fra «Et bedre liv» en rekke ganger. Denne undervisningsdagen er det godt oppmøte fra pasienter og ansatte ved avdelingen i Skien. Dette er en korttids-døgnpost med behandling inntil 6 måneder for kvinner og menn som har avhengighet til ulike rusmidler.

De to innlederne sier begge de er oppriktig glade for å igjen kunne møte pasienter og ansatte fysisk. Korona-isolasjonen har tæret på de begge to. Det er noe eget å være i samme rom, og få den dynamikken det gir i undervisningen.

Brukerstemmen blir tydelig

– Det er bra å kunne være sammen om sterke historier og viktige temaer. «Et bedre liv» har bidratt til å endre vår praksis med tanke på fokuset på tiden etter behandling. Vi blir utfordret på og påminnet dette i alle samlingene. Brukerstemmen blir veldig tydelig. Gjennom historiene som er delt får pasientene håp om at det er mulig å komme seg ut av et liv med rus. Dagene er med på å støtte opp under det tilbudet vi gir, sier avdelingsleder Vegard Moen.

Brukerstemmen blir veldig tydelig. Gjennom historiene som er delt får pasientene håp.

-Vi har jo hatt pasienter som har deltatt når de har vært innlagt hos oss og som senere har holdt innlegg hvor de har delt historien sin og snakket om behandlingen og tiden etterpå. Da blir det spesielt sterkt når det er våre «egne» pasienter som står på podiet, sier han videre.

Barnets stemme

Marius Sjømæling har vokst opp med en mamma som var rusavhengig. I store deler av oppveksten var det de to. Marius deler fra historien sin, med altfor mye ansvar for en liten gutt og hvor hans aller første barndomsminne er hvordan mamma blir utsatt for grov vold.

-Jeg er opptatt av å formidle barnet stemme. Mange av pasientene har selv en slik oppvekst, og kanskje er de foreldre i dag. Jeg vet det er vanskelig å høre om mine erfaringer og vite at egne barn har opplevd lignende ting, men jeg ønsker ikke å påføre noen skyld. Jeg er ærlig i det jeg formidler, men det er håp og muligheter framover som skal være i fokus, sier Marius.

Å finne sin vei

– Jeg har lært mye om meg selv og min egen prosess gjennom undervisningen, sier Tommy Sjåfjell. Han snakker om pakkeforløp og pasientrettigheter, men aller mest om sin egen vei ut av rus for 13 år siden. Samtidig som han er ærlig på at livet som rusfri innimellom er utfordrende og tøft også etter 13 års rusfrihet. Han har tatt utdanning som vernepleier, og er nå i sluttfasen med sin masteroppgave. Nå er han nylig blitt ansatt i KoRus-Sør som spesialrådgiver.

Det innebærer også at «Et bedre liv» konseptet nå videreføres i ny drakt sammen med KoRus – Sør, A-larm og BAR.

Senest oppdatert: 12. juli 2021

Var dette nyttig?