Høyintensiv trening er medisin som virker

Spinningsyklene blir flittig brukt på treningen. Treningsterapeut David Jergel og fysioterapeut Karine Hansen legger opp individuelle treningsopplegg for pasientene.

Det er gode erfaringer med trening som medisin i rusbehandlingen hos Blå Kors Borgestadklinikken. Treningen er en integrert del av behandlingen på flere avdelinger. Den er høyintensiv, så her er det viktig å få opp pulsen. Det er nettopp pulsøkningen som er kjernen til bedre helse.

Mange av de som kommer til behandling hos oss er i dårlig fysisk og psykisk form. De kan ha en rekke somatiske lidelser samt psykiske vansker og sykdommer i tillegg til rusavhengigheten. Tverrfaglig behandling er derfor viktig, og vår treningsavdeling er del av dette. Her jobber det fysioterapeuter og treningsterapeuter.

Det er fire personer i en treningssal. To personer som sykler, en mann og en dame. En annen person står på tredemølle og får hjelp
Trening på programmet

Treningen er en integrert del av behandlingen og starter med en individuell kartlegging og en kondisjonstest. Pasientene trener så to ganger i uken som et minimum. Treningen består i en høyintensiv kondisjonsøkt og en økt med styrketrening og avspenningsøvelser.

Forskning viser at høy intensiv intervalltrening hvor en trener med 85-95 % av makspuls, er særlig viktig for å redusere risiko for en rekke livstilsykdommer og tidlig død.

Trening på programmet

Vi har snakket med en av pasientene som har fulgt opplegget med trening som medisin i rusbehandlingen i tiden han har vært pasient ved seksjon for behandling i Skien.

– Da jeg kom hit var jeg skikkelig nedkjørt både psykisk og fysisk. Jeg ruste meg på alkohol og cannabis. Hadde mye angst og var veldig omtåket. Det var vanskelig å tenke klart og få med seg det som skjedde rundt meg. Men jeg fulgte opp treningen allerede fra start, selv om jeg egentlig ikke hadde noe lyst til det. Treningen sto på dagsprogrammet, så da fulgte jeg det, sier han.

Nettopp dette at treningen er en integrert del av behandlingen, er et viktig grep, forteller spesialfysioterapeut Karine Hansen i Aktivitetsteamet. På klinikken står treningen på dagsprogrammet for pasientene på de fleste avdelingene på lik linje med time hos behandler eller gruppeterapi.

Tilrettelagt for den enkelte

– Det var en skikkelig dørstokkmil og komme i gang med treningen, også fordi jeg sliter med en del angst. Særlig gruppetrening kan være krevende for meg. Men jeg har øvd meg og fått mye støtte på å møte frykten, forteller pasienten vi snakket med.

– Dette er trening som alle kan delta på. Vi tilrettelegger ut fra den enkeltes helsetilstand. Forskning på pasienter med rus- og psykiske lidelser har vist 15% bedring i kondisjon ved denne type trening 3 ganger i uken i 8 uker.

40 års forskning viser at høyintensitetstrening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer.  Trening som medisin bør være en like naturlig del av behandlingen som medikamenter og samtaleterapi, sier Karine Hansen.

Nasjonalt nettverk

Blå Kors Borgestadklinikken er del av et nyetablert, nasjonalt fagnettverk for høyintensitetstrening innen rus- og psykiatribehandling. Det er for de sykehus og behandlingsinstitusjoner som jobber strukturert og forskningsbasert med trening som medisin som del av rusbehandlingen.

Rådet for psykisk helse og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon samarbeider om en innsatsen, med et langsiktig mål om at strukturert «trening som medisin» skal bli standard i all rus- og psykisk helsebehandling.

– Det er viktig for oss å holde oss faglig oppdatert og jobbe kunnskapsbasert slik at pasientene våre får den beste behandlingen.

Det å være med i et slikt nettverk sikrer at vi får kunnskap og informasjon om pågående forskning og prosjekter. Vi deler erfaringer og henter motivasjon. Vi deler tips og råd om fag, praktiske løsninger og implementering. Nettverk kan bidra til å gi mot, styrke og kunnskap til å stå tryggere i egen praksis, sier Hansen.

Mer livsglede

Turgleden og treningsgleden tar pasienten med seg videre- også etter behandling.

Pasienten vi møtte skal om kort tid tilbake til hjemstedet og sier treningen er noe han vil fortsette med og ta med seg som en del av hverdagen.

Han liker også å være ute i skog og mark, gjerne med en fiskestang eller på topp-tur. Slike turer har det blitt mange av i tida på klinikken da det ukentlig er toppturer i skog og mark i Grenland.

Pasienten forteller med et smil at disse turene har vært så viktige for han at han reiste tilbake til klinikken under permisjon, for å få med seg en slik tur!

– Det beste for meg med treninga har vært effektene jeg merker med å være i god form. Jeg merker at jeg klarner i hodet, sover bedre, har fått tilbake livsgleden og jeg er blitt tryggere, sier pasienten.

Senest oppdatert: 26. november 2021

Var dette nyttig?