Individualterapi for pårørende

Som pårørende kan du ha mange roller. Men vi vet at belastningene er så store for noen at de selv blir syke og trenger hjelp for egen del. På Blå Kors Borgestadklinikken har vi egne behandlingstilbud for pårørende i poliklinikken.

Individualsamtaler innebærer at du møter en terapeut til samtaler. Hvor lenge og hvor ofte er individuelt.