Ledige stillinger

Jobbe hos oss?

Blå Kors Borgestadklinikken i Skien er en stor arbeidsplass med rundt 220 ansatte. Vi er mange ulike yrker som er representert, men naturlig nok, er det først og fremst mange helsearbeidere her. Vi er leger, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger – blant andre!

StillingAvdelingFrist
Overlege/psykiaterAvdeling Skien og Borgestad01.09.22
LIS(fast stilling)Avdeling Skien og Borgestad01.09.22
PsykologPoliklinikken01.09.22
Sykepleiere/vernepleiereVikarsenteret ( 2x 80% og 1x 60% )11.09.22

I denne videoen får du et lite glimt fra hverdagen vår, velkommen som søker!