Samtaletilbudet «Rom»

Det kan være godt å bli lyttet til av en fagperson som kan ta med seg kunnskapene og erfaringene deres videre. Mange synes det er fint å møte og snakke med andre pårørende, mens det for andre igjen kan det oppleves befriende å bare lytte og føle at man ikke er alene.

Et tilbud for mange grupper pårørende

På agendaen står ulike temaer til samtale og refleksjon. ROM er gratis for deltakerne. Ulike grupper pårørende kommer hit; foreldre, søsken, voksne barn eller partnere. Målet med ROM  er at pårørende skal få møte andre i samme situasjon og utveksle tanker og erfaringer med andre pårørende og med fagpersoner.

For fagfolk og pårørende

ROM er et lærested for både fagfolk og pårørende. Målet med lærestedet er hjelpeapparatet skal tilby best mulige tjenester til pårørende. Dette er et gratis tilbud og det blir annonsert.

Samlingene varer i ca. 2 ½ time og blir styrt av en møteleder. Bidrag fra en fagperson og en pårørende innleder kvelden.

Blå Kors Borgestadklinikkens samlinger har vi på avdeling Skien i Kongens gate 33. Alle samlingene foregår fra kl 17 00 – 19 30. Det er god plass i møtelokalet og alle smittevernregler blir fulgt.

Program for ROM våren 2022:

7.februar: Åpenhet, til hvem og om hva

7.mars: Hva er viktig for familien. Barn-Ungdom-Voksne

4.april: Hvordan støtte de pårørende når ungdom/unge voksne ruser seg

2.mai: Hvordan finne glede i hverdagen

Vil du vite mer, kontakt:

Wenche Trovatn Ellefsen

Forløpskoordinator, inntakskontoret
+47 971 63 454