Ventetid

Rus- og avhengighetsrelatert behandlingPoliklinisk behandlingInnleggelse
Rusmiddel-og medikamentavhengige avd Skien6 uker22 uker
Rusmiddel- og medikamentavhengige avd Borgestad6 uker17 uker
Spilleavhengige8 uker
Pårørende12 uker
Seksjon for rus og psykisk lidelse (ROP-TSB)25 uker
Seksjon for gravide1 uke
Seksjon for familier, voksne med barn2 uker
Innleggelse etter §10.3 (gravide rusmisbrukere)0-7 dager
Oppdatert: 09/09/2022

Merk: dette er et estimat for ventetid. Det vil alltid bli tatt individuelle vurderinger av den enkelte henvisning og søknad til våre behandlingstilbud.