Ventetid

Rus- og avhengighetsrelatert behandlingPoliklinisk behandlingInnleggelse
Rusmiddel-og medikamentavhengige avd Skien5 uker8 uker
Rusmiddel- og medikamentavhengige avd Borgestad18 uker
Spilleavhengige8 uker
Pårørende10 uker
Seksjon for rus og psykisk lidelse (ROP-TSB)30 uker
Seksjon for gravide1 uke
Seksjon for familier, voksne med barn12 uker
Innleggelse etter §10.3 (gravide rusmisbrukere)0-7 dager
Oppdatert: 12/07/2021

Merk: dette er et estimat for ventetid. Det vil alltid bli tatt individuelle vurderinger av den enkelte henvisning og søknad til våre behandlingstilbud.

Har du spørsmål om ventetid? Kontakt: