Ventetid

Rus- og avhengighetsrelatert behandlingPoliklinisk behandlingInnleggelse
Rusmiddel-og medikamentavhengige avd Skien5 uker14 uker
Rusmiddel- og medikamentavhengige avd Borgestad19 uker
Spilleavhengige8 uker
Pårørende15 uker
Seksjon for rus og psykisk lidelse (ROP-TSB)2 uker
Seksjon for gravide1 uke
Seksjon for familier, voksne med barn3 uker
Innleggelse etter §10.3 (gravide rusmisbrukere)0-7 dager
Oppdatert: 17/01/2022

Merk: dette er et estimat for ventetid. Det vil alltid bli tatt individuelle vurderinger av den enkelte henvisning og søknad til våre behandlingstilbud.

Har du spørsmål om ventetid? Kontakt: