Etter behandling: Livsmestringsgruppe

Vi vet at mange opplever fasen etter utskrivelse fra døgnbehandling som en sårbar fase med høy risiko for å få et tilbakefall til rus. Dette er et poliklinisk gruppetilbud for videre behandling og rusmestring.

Innhold og rammer


Pasienten får plass i gruppen inntil 6 måneder. Etter en evaluering kan det gis tilbud om ytterligere 6 måneder. Gruppa samles annenhver uke i poliklinikken.

Tema i behandlingen


• Hvordan holde fast ved endringene
• Hva er gode strategier videre
• Refleksjoner og tanker om den enkeltes utfordringer