Hva skjer i behandling

Vi i Blå Kors klinikk Skien ønsker at det skal være lettere å be om hjelp for rusmiddelproblemer. Vi vet at det for noen tar lang tid- kanskje flere tiår før en tar det skrittet. Da er avhengigheten viklet inn i livet og ført med seg mange krevende og vonde situasjoner for den det gjelder og de rundt.

Så vi ønsker at denne tiden skal være kortest mulig, og vi støtter og heier på deg som er modig og tenker på å søke hjelp.

Skam hindrer mange i å søke hjelp

For mange er det skamfullt å ikke kontrollere bruken rusmidler som for eksempel alkohol.

Denne skammen gjør at folk vegrer seg for å søke hjelp og blir gående for lenge med en problematisk bruk som kan utvikle seg til avhengighet.

På denne veien har mange ofte blitt møtte med frustrasjon, bekymring, sinne fra de nærmeste. Det er forståelig, for bruk av rusmidler virker forstyrrende inn på nære relasjoner, og det tar mye tid fra andre oppgaver i livet.

Integrert behandling

«For mange er livet, psyken og rusen så tett vevd sammen at det tar litt tid å sortere, men det er en del av selve behandlingen»

Rus, helse og forholdet til andre

Behandling i spesialisthelsetjenesten har som oppgave å finne ut av hvilke skader et rusmiddel har påført helsen din både fysisk og psykisk, og forholdet ditt til andre. Det er dette behandlingen skal dreie seg om. Derfor er det i oppstarten en del kartlegginger som må gjøres. For å gi best tilrettelagt behandling bistår et tverrfaglig team med sosionom, lege og psykolog. Behandlingen legges opp individuelt- og den blir planlagt i samarbeid med deg og dine pårørende om du ønsker det.

Behandlingen retter seg inn mot å se sammenhengen mellom bruk av rusmidler og de symptomene lidelsen gir. Vi kaller det integrert behandling. For mange er livet, psyken og rusen så tett vevd sammen at det tar litt tid å sortere, men det er en del av selve behandlingen.

For noen er det grunner til at rusen har fått en stor plass, det kan være belastende livshendelser, psykiske vansker elle lidelser. Bruk av rusmidler lindrer stress og angstsymptomer, men er en svikefull venn, det har sine omkostninger i etterkant. Det lindrer, men løser ingenting.

En mann og en dame snakker sammen under terapi. Han lener haka mot håndleddet og ser betenktsom ut. Den kvinnelige terapeuten er tydelig med kroppsspråket
Illustrasjonsfoto: Blå Kors klinikk Skien

Jobbe med motivasjon

I behandling er motivasjon viktig. Den kan svinge gjennom et behandlingsforløp og det er naturlig at det går opp og ned. For å jobbe med motivasjon er det viktig å få tak i fordelene med bruk av rus. For mange er det fremmed tanke, for de negative konsekvensene har etter hvert både blitt mange og ikke minst blitt løftet frem av de rundt.

Likefullt ønsker vi å snakke med deg om fordelene, for å få tak i hva du må fylle livet med når du nå skal legge rusen bort. Mange sier det er lett å slutte, men krevende å ikke begynne. Noe av grunnen til dette er nok at en ikke har tatt på alvor fordelene.

Mye av behandlingen er derfor å finne nye måter å dekke behovet som rusen har tilfredsstilt, men også dekket over.

Skal- Skal ikke

«Mye av behandlingen er derfor å finne nye måter å dekke behovet som rusen har tilfredsstilt, men også dekket over».

Involvering av nære pårørende

Vi ønsker å involvere dine nærmeste, det kan være familie, arbeidsgiver eller nære venner. De kan gi et utfyllende bilde, støtte og utfordre. Det kan hende de også trenger noe for egen del. Vi tar utgangspunktet i at dersom en person i en familie strever, vil også de rundt bli belastet. Dette ønsker vi å løfte frem og integrere i behandlingen.

Ta eller få behandling?

På rusfeltet er det mange selvhjelpsgrupper- flere av disse gjør et poeng ut av at en skal ta behandling ikke behandling. Det støtter vi.

Behandling er noe du aktivt må gå inn for. For noen kan det holde å gå poliklinisk, det vil for eksempel si å møte en behandler en gang pr uke. For andre er det nødvendig å legges inn på en døgnavdeling. Hvor lenge behandlingen varer er individuelt.

Avhold som metode i behandlingen

Vi anbefaler pasientene å kutte helt ut rusmidler som del av behandlingen. Dette er fordi hjernen din, kroppen og relasjonene dine har godt av en pause. Det er viktig å være avholdende for å få et god oversikt over hvordan du fungerer uten rusmidler. For noen blir dette et valg videre. Det er opp til hver enkelt. Vi sier generelt at jo lengre bruken av rusmidlene har vært et problem for deg, jo mer krevende er det å drikke eller bruke rusmidler kontrollert, uten å falle tilbake.

Vær stolt

Dersom du velger å søke hjelp for ditt problem, vær stol av deg selv. Det krever mot å starte en endring i livet. Lykke til!