Individualterapi for pårørende

Som pårørende kan du ha mange roller. Vi vet at belastningene er så store for noen at de selv trenger behandling. Vi er spesialisthelsetjeneste og tilbyr behandling for deg som har utviklet moderate til alvorlige helseproblemer som følge av det å være pårørende til en rusavhengig person.

Behandlingen innebærer at du møter en terapeut til samtaler. Hvor lenge og hvor ofte er individuelt.