Å bli foreldre og få rusbehandling ble et vendepunkt

Foreldre i rusbehandling holder i barneogn

Livet har endret seg radikalt for det unge foreldreparet. Etter nesten to år med rusbehandling ved Blå Kors Borgestadklinikken er de trygge foreldre til en liten jente. Det har vært hard jobbing som har tatt tid, sier de to.

De er i 30-årene og forteller begge at de har rust seg de siste 10-15 årene. De levde et hardt liv, ofte med tung rus, og han har vært fengslet flere ganger. Vendepunktet kom våren 2020 da hun fant ut at hun var gravid.

– Jeg reiste umiddelbart til moren min for å komme bort fra det tunge rusmiljøet vi var del av. Vi var gravide og vi var skikkelig lei av å ruse oss. Slik vi bodde og levde var det ikke noe å tilby et barn.

– Jeg ba selv om hjelp og ønsket å komme til rusbehandling ved Blå Kors Borgestadklinikken. Jeg kjente til tilbudet via en venninne som også har vært innlagt her i graviditeten.

Vi var gravide og skikkelig lei av å ruse oss.

Tett oppfølging i graviditeten

5 uker gravid kom hun til seksjon for gravide i april det året. Noen uker etterpå ble også kjæresten lagt inn.

– Jeg måtte bli kjent med meg selv, hvem var jeg uten rus. Jeg visste for eksempel ikke hva jeg likte å gjøre når hele ungdomstiden min hadde handlet om rus. Men jeg fant glede over turer i skogen, jeg likte å trene og lage mat. Det er gøy å lage mat! Det hadde jeg aldri gjort faktisk,  og det er jo sånne ting en må kunne som mamma, sier hun.

Han var alene som mann på enheten. Til tider mye hormoner, men fint også. Det var viktig for han å ha kontakt med erfaringskonsulent Stig Bakka som jobber på seksjonen. Via Stig kom han i kontakt med ulike brukerorganisasjoner og dro på mange treff og møter der.

– Jeg har nå fått et stort rusfritt nettverk og har funnet meg godt til rette i en av organisasjonene.

Ei lita jente kom til verden i november samme år. Hun leker og koser seg på gulvet med leker mens vi snakker sammen og er nå snart halvannet år gammel.

Rusproblemer hos en eller begge foreldre påvirker livet i familien. Det kan være vanskelig å gi barnet den trygghet og stabilitet det trenger. Seksjon for familier tilbyr behandling, veiledning og støtte.

Rusbehandling og trygghet som foreldre

Etter graviditet og tett oppfølging av det tverrfaglige teamet på seksjon for gravide overføres paret til seksjon for familier for rusbehandling og veiledning/oppfølging av foreldrerollen.

– Behandlingen vi har fått har vært omfattende. Det er rusmestringsgruppe, foreldreveiledning, parsamtaler og alene samtaler. Vi har lært så mye om oss selv, om oss som par og oss som foreldre. Vi har lært å kommunisere bedre, og det har opplevdes positivt at at vi har hatt samme behandler som da kjenner oss begge to godt.

Men å holde seg rusfri er tøff jobbing.

– En må jobbe hardt med seg selv og våge å gå dypt inn i vonde følelser. Jeg hadde så mye sinne og destruktivitet i meg. Jeg tror ikke jeg kjente på noe annet enn mørke i mange år. Når rusen var borte og vi var her og ventet på et barn kom det mange følelser. Også sorg, skam og frykt. Det var tøft, sier han.

En må jobbe hardt med seg selv og våge å gå dypt inn i vonde følelser

Sitter selv ved rattet

To foreldre holder i barnevogn
Vi har trengt tiden vi har fått i 2 år med rusbehandling. Det har vært mye jobbing, men nå ser vi framover, sier det unge foreldreparet.

De forteller at de opplever tillitt og at de selv «sitter ved rattet» når det gjelder hva de trenger av behandling og oppfølging. Det er stressende med alle instansene, medgir de, men trekker fram at de opplever flytting til en ny kommune og jobbingen med å bygge opp livet på nytt som en god prosess.

Hun skal ta «lappen» nå og han har tatt opp igjen sin interesse for å utøve og spille inn musikk. Denne våren er det familielivet som står i fokus og de voksnes egentid må vente. Til høsten skal barnet deres i barnehage og det blir mer tid til skole/eller jobb for de to voksne.

Store endringer krever tid

– Vi var i behandling i nesten to år og vi har trengt den tiden. Det har vært mye å jobbe med, vi ønsker å være trygge gode foreldre, finne hverandre som par og leve ett familieliv.  Vi har også tatt opp igjen kontakten med familiene våre – det er mye glede og godt. Det har vært stort for de å se hvordan livet har endret seg for oss.

– Vi er veldig fornøyd med den hjelpen vi har fått, den har vært alfa og omega for oss. Det skal gå bra med oss!