Å ruse vekk skammen

header

Anette Holmgren kommer til årets Barnet og Rusen- konferanse med ett foredrag om rus og skam. Hun er en dansk psykolog, forfatter og hun underviser. –  I mitt arbeid med relasjonstraumer oppdaget jeg skammen, hvor kompleks den er, men også hvordan skam kan vendes til omsorg for seg selv, sier Holmgren i dette intervjuet.

På konferansens nettside beskriver Anette Holmgren innlegget og seg selv slik:

Traume er fortidens rystelser i nutiden. Det er fortidens nedgørelse og svigt, som stadig lever i os

«Der findes indlysende sammenhænge imellem traumer, skam og rus. Traume er fortidens rystelser i nutiden. Det er fortidens nedgørelse og svigt, som stadig lever i os. Skam er effekten af nedgørelsens blik. Det er den smertefulde følelse af mangel på kærlighed. Dette oplæg handler om: At blive ramt i nutiden af fortidens nedgørelse; om at vende smerten til vrede mod sig selv og mod verden; og om at ruse sig væk fra sorgen og ubehaget. Oplægget handler også om at vende skam til omsorg og nedgørelse til kamp for egne værdier»

Anette Holmgren er psykolog og tidligere direktør på DISPUK, efteruddannelsesinstitut i Danmark. Hun er terapeut, supervisor og underviser. Hun er forfatter av en rekke bøker om narrativ praksis og terapi, bl.a. ”Terapifortællinger” (2008) og ”Komplekse Traumers psykologi – beretninger om det ubærlige” (2019).

Skammen vokser når den blir sett, derfor skjules den

Min inngang til å jobbe med skam er mangeårige arbeid med traumer, særlig relasjonstraumer, sier Holmgren.

-Jeg oppdaget skammen! Skam er jo vanskelig å oppdage,  fordi det ligger i dens natur at den skal skjules. «Når du oppdager at jeg skammer meg så skammer jeg meg over at jeg skammer meg!»

Skam er faktisk en følelse som vokser av å bli sett. Når vi skjuler skammen oppleves den mindre, derfor skjuler vi den. Skam oppstår i min vurdering av din vurdering av meg.

Stolthet og kjærlighet er skammens motsats

-Skam kan være også en hverdagslig ting vi alle kjenner til. Kanskje benevner vi den som en opplevelse av utilstrekkelighet eller mindreverdighet. Den kan være ganske hverdagslig som noe vi regulerer oss etter. Slik er skam også på mange måter en sosial regulator, og stolthet er en motsats, sier hun videre.

Skam er også det motsatte av kjærlighet. Er det kjærlighet nok kan ikke skam oppstå! Den kjærligheten må komme fra andre eller fra oss selv. Som et lite barn er vi alle avhengig av at den kommer fra andre, for å ha kjærlighet til seg selv. Slik blir barnet bekreftet og kan bygge stolthet. Skammens motsetning er stolthet! Der hvor det er ekte stolthet og glede har ikke skammen plass. Slik kan skammen også være en drivkraft.

Skammen kan bli destruktiv

Holmgren betegner skammen som et av livets mest destruktive krefter. Når balansen mellom skam og stolthet forskyves, da fyller skammen mest. Det skjer om livet ikke inneholder nok kjærlighet og erfaringer å være stolt av. All omsorgssvikt, sviktende kjærlighet som handler om å ikke være elskelige i noens øyne fører til skam.  Selvomsorgen er nøkkelen til å se på seg selv med et mildere blikk, det er vern mot skam, sier hun.

Du snakker også om skam som en øyeåpner?

-Ja, vi snakker ofte om etisk skam. Det er den skam som oppstår når vi rammes av og skammer oss over  noe som går imot våre verdier. Et eksempel på det kan være å ruse seg som forelder og oppleve skam i den forbindelse. En nøkkel til å hjelpe er å utforske hvilke verdier som personen har og opplever at handlingene går imot. Hva er fundamentet, det aller mest sentrale, personen bygger verdiene på.

Råd til hjelperne

-Ikke vær bange, sier Anette Holmgren. Som mennesker vil vi jo gjerne hjem til oss selv. Som hjelpere skal vi bidra til det. Er vi redde for å gå inni det vonde og benevne skammen så blir de vi skal hjelpe for alltid stående utenfor. Å bli etterlatt med skammen fører til isolasjon og ensomhet. Og finn fram til et teoretisk fundament du kan stå trygt i!