Borgestadklinikken har byttet navn

header

Denne våren har vi byttet navn og heter nå Blå Kors klinikk Skien!

Bakgrunnen er en opprydning i navneporteføljen til Blå Kors. Vi fortsetter med samme behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), eierstruktur og avtaler.

Blå Kors klinikk Skien gjør også noen endringer internt:
Avdeling Skien blir til avdeling Sentrum.

Seksjoner for behandling blir til seksjoner for rus- og avhengighetsbehandling.

Henvisninger til behandling sendes som tidligere til oss ved vårt vurderingsteam eller til nærmeste vurderingsinstans.

Ta gjerne kontakt med våre forløpskoordinatorer dersom du har spørsmål om behandlingstilbudene:


Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid!