De minste barnas juleønske

header
rødt tøyhjerte i hand
illustrasjonsfoto

Jeg ønsker å komme med et juleønske på vegne av de aller minste barna, – fra de som er inne i magen og ikke selv kan si hva de ønsker. Det er et enkelt ønske, – men for noen voksne kan det likevel være vanskelig å oppfylle. De aller minste barna ønsker seg gode livsvilkår og en best mulig helse ved at mor holder seg helt borte fra alkohol i svangerskapet.

Av: Kristin Håland, fagleder og jordmor ved seksjon for gravide og familier

Farligere enn heroin

Hva har det med julen å gjøre, spør du kanskje? Jul handler for de fleste av oss også om alkohol. Julaften er den dagen i julen der flest drikker mest. Det viser en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Av-og-til og Vinmonopolet (2020). En høykonsumperiode, «binge», der man drikker fem eller flere enheter med alkohol i løpet av et kort tidsrom kan øke risiko for skader på fosteret. Samtidig er risikoen betydelig større ved gjentakende bingedrikking.

Visste du at alkohol i svangerskapet er faktisk er farligere enn heroin for et ufødt barn? Morkaken fungerer som et beskyttende filter for det ufødte barnet, men den beskytter ikke for alkoholmolekylene. Alkohol har så små molekyler, at det går raskt fra mors blod og over til morkaken og direkte inn til barnet. Når mor drikker alkohol får det ufødte barnet samme promille som mor. Det ufødte barnet tisser i fostervannet og drikker det igjen. Dette gjør at det også har promille mye lenger enn mor.

Alkoholskader varer livet ut

Alkohol kan påvirke alle cellene i kroppen og forstyrre den finstemte utviklingen som skal skje. Hos de fleste går bra, men hos noen kan alkohol føre til skader som vil påvirke barnets helse og livsvilkår resten av livet. Vi vet ikke hvem som er mest utsatt for å få skader, men for dem som får alkoholskader kan livet fremover bli kronglete og vanskelig. Skadene kan være for tidlig fødsel, hjertefeil, nedsatt syn og hørsel, atferds- og lærevansker og skader i sentralnervesystemet.

Her kommer noen gode råd for julen:

Snakk om alkoholbruk FØR julen.

Vær en heiagjeng og vær en støtte for gravide i julen. Det er mye godt å drikke som er uten alkohol. På vinmonopolet finnes stadig flere alternativer. Planlegging er lurt!

Kanskje går det an å ha en julaften uten alkoholservering?

Dersom dere planlegger svangerskap, er det lurt å avstå fra alkohol. Det er trygt og godt å kunne gå gravid uten å bekymre seg for om alkoholen kan ha hatt noe innvirkning på barnet i magen.

Hvis gravide synes det er for vanskelig å ikke drikke alkohol, så finnes det gode fagpersoner som raskt kan hjelpe henne. I Norge har vi et lovverk som gir oss mulighet til å beskytte ufødte barn for rus, ved å gi gravide raskt behandlingstilbud.

Det er modig å be om hjelp, og da må den gravide bli møtt på en respektfull og god måte. Det er ikke respektfullt å bagatellisere når noen forteller om noe de opplever problematisk. Å lytte, støtte og hjelpe til å finne gode løsninger er betydningsfullt.

Vær en god støtte

Ved å drikke alkoholfritt kan du være med å støtte en som kanskje ikke har klart å fortelle om sine vansker med alkohol. Det er lettere å avstå fra det når andre går foran som eksempler.

Det finnes forskning som viser at der partner ble involvert i svangerskapsomsorgen og fikk informasjon om farene ved alkoholpåvirkning i fosterlivet, så støttet de sin gravide kvinne og passet på at hun fikk alkoholfrie drikker. En norsk doktorgrad viser også at noen norske fedre selv slutter å drikke alkohol i svangerskapet. Det er kjempebra! Fedre og partnere er viktige!

Vi mennesker trenger hverandre, – de aller minste barna trenger oss spesielt nå i juletiden.

God og trygg jul til store og små!

Kristin Håland

Innlegget er på trykk i avisa Varden 20.12.23