Er du masterstudent og vil skrive om rus og avhengighet?

Er du masterstudent i helse/sosialfag og interessert i rusproblematikk? Da kan du søke stipend hos oss. ( illustrasjonsfoto)

Blå Kors Borgestadklinikken inviterer masterstudenter i helse/sosialfag til å søke på et stipend på 25 000 kroner. Frist for å søke er 15.oktober.

Krav til oppgaven og tema

Oppgaven må være med å belyse problemstillinger knyttet til rus- og avhengighet og våre pasientgrupper.

Aktuelle områder å belyse og undersøke nærmere kan for eksempel være:

  • Rusproblemer i et kjønnsperspektiv
  • Gravide og småbarnsforeldre med rusproblemer
  • Rusproblematikk i et generasjonsperspektiv
  • Fysisk trening som del av behandling, hva er effekt på helse og livskvalitet
  • Betydning av aktiviteter i tilfriskningen
  • Drop out fra behandling, hva er årsak og hvordan forebygge
  • Rus og psykisk lidelse
  • Rusproblemer og sosial ulikhet

Stipendmottaker forplikter seg til å lage en kort skriftlig versjon av oppgaven og gi klinikken en muntlig presentasjon.

Vi tilbyr:

  • Vi stiller oss til disposisjon for aktuelle søkere for å drøfte en mulig problemstilling og fagområde i forkant av søknaden.
  • Stipendmottaker får kontaktpersoner i klinikken som kan bistå med tips og råd blant annet om aktuelle kilder for data underveis i oppgaveskrivingen

Midlene betales ut som et honorar slik:
Første halvdel ved tildeling

Andre halvdel når oppgaven er levert og bestått

Slik går du fram for å søke:

Send søknad med en kort prosjektbeskrivelse og kort om deg selv og din motivasjon for å skrive om rus og avhengighet til:
info@borgestadklinikken.no

Merk søknaden: Masterstipend

Søknadsfrist: 15.oktober.

Har du spørsmål ang stipendet: kontakt:

Hilde Evensen Holm

Kommunikasjonsansvarlig
+47 478 26 037