Forebygger tilbakefall med brukerstyrt plass

En kvinne i samtale med en behandler
Brukerstyrt plass gir pasientene økt innflytelse og forebygger tilbakefall etter rusbehandling, sier forløpskoordinator Linda Øverland.

I den første tiden etter døgnbehandling for rusavhengighet er mange sårbare for tilbakefall. Det har vi ønsket å forebygge gjennom tilbud om brukerstyrt plass.

– Å få oppfølging fra et personal jeg er trygg på og som kjenner meg og min historie, betyr mye i mitt ettervern. Når jeg er på brukerstyrt plass kan jeg snakke med behandler eller miljøpersonalet, være med i rusmestringsgruppe, aktiviteter og trening, og ellers følge programmet den uka jeg er her på brukerstyrt plass, forteller pasienten, en ung kvinne i 30-årene.

Tilfriskning som går opp og ned

Hun har avsluttet 12 måneder i behandling på døgnavdelingen for rus og psykisk lidelse (ROP) ved Blå Kors Borgestadklinikken og er nå tilbake på sitt tredje brukerstyrte opphold etter utskrivelse for ca. et halvt år siden.

Tilfriskningen går litt opp og ned, forteller hun. Den siste tiden har vært vanskelig med mer russug og depresjon. Da var det fint å kunne sende en melding til forløpskoordinator Linda Øverland, og raskt få mulighet til å framskynde det planlagte brukerstyrte oppholdet.

Det å komme hit og hente meg inn – det minner meg om hvorfor jeg skal være rusfri

Pasient

Forebygge tilbakefall

Brukerstyrt plass er et tilbud om inntil 1 ukes opphold i avdelingen 4 ganger det første halve året etter utskrivelse. Borgestadklinikken tilbyr dette til pasienter ved seksjon for ROP og de to behandlingsseksjonene. Hensikten med ordningen er først og fremst er å forebygge og forhindre tilbakefall.

– Nettopp dette at pasienten selv er i førersetet og har mulighet til å ta direkte kontakt FØR det blir et tilbakefall eller større problemer oppstår er viktig, sier Øverland.

Hensikten med brukerstyrt plass

Tilbudet skal gi pasienter større innflytelse og ansvar, økt selvinnsikt, medbestemmelse og mestringsfølelse. På brukerstyrt plass tar vi opp igjen tråden fra behandlingen, som hvor er pasienten nå. Det kan i noen tilfeller være aktuelt å ta kontakt eller ha møter med andre samarbeidspartnere rundt pasienten.

Gjennom oppholdet er vi opptatt av å koble oss på der pasienten er i sin prosess, og bidra med motivasjon og håp i arbeidet de gjør for å leve rusfritt.

Påminnelse og påfyll

– Det å komme hit og hente meg inn – det minner meg på hvorfor jeg skal være rusfri, sier pasienten som forteller at samtalene med personalet, rammene i avdelingen og også kontakt med medpasienter oppleves godt og som «påfyll».

Hun har også et godt apparat rundt seg der hun bor, med behandler på DPS, ruskonsulent og andre. Men etter flere år med mye rus, depresjoner og selvmordstanker trenger hun tid på å bli frisk og få hverdagen til å fungere.