Frivillige som ressurs i behandlingshverdagen

header

Torill Lia Hansen og Linda Sørheim er begge tidgivere. Det innebærer at de bruker noe av sin tid på frivillig arbeid og de er knyttet til Blå Kors Steg for steg Grenland. Klinikken samarbeider med Steg for steg og ser på frivillige som en ressurs.

Tre kvinner sitter sammen og smiler mot kamera
Veileder i Steg for steg Linda Saurbrey sammen med tidgiverne Torill( t.v) og Linda ( t.h.)

Vi møter de to damene en kveld i november ved Blå Kors klinikk Skien sin avdeling sentralt i byen. Linda har nettopp hatt en avtale med en av pasientene som ønsket økonomisk rådgivning. Torill skal denne kvelden delta på quiz og ha det hyggelig sammen med pasientene.

Torill Lia Hansen fra Porsgrunn er pensjonist og vernepleier. Hun har drevet eget firma innen omsorgstjenester og jobbet med psykisk utviklingshemmede. Hun har både erfaring som personlig tidgiver for enkelte pasienter og hun er tidgiver på døgnpost.

-Jeg hadde lenge tenkt på å være frivillig, og det å engasjere meg i Blå Kors ble midt i blinken for meg, sier Torill.

Gode råd om økonomi

Linda Sørheim bor i Skien og jobber til daglig i bank. Som tidgiver tilbyr hun bistand til gjennomgang og rådgivning om personlig økonomi. Dette er noe flere brukere av Steg for steg benytter seg av, også våre pasienter. Det er ikke så uvanlig at en etter lang tid med rusmiddel-problemer har mistet oversikten over økonomien. Regninger kan ha hopet seg opp og mange har stor gjeldsbyrde. Å få oversikt, sette opp budsjett og få forslag til hvordan disponere pengene sine ved for eksempel bestille ekstra kort til en egen mat-konto, er eksempel på noe av det Linda bistår med.

-Det passer bra for meg at jeg som tidgiver i Steg for steg kan ha det «oppdragsbasert». Mitt bidrag er basert på at deltakeren ønsker en gjennomgang av personlig økonomi og er motivert for kontakten med meg. Vi kan ha ett eller flere møter etter behov, sier Linda.

Kjenner på glede

Hun forteller at hun også er frivillig på Skien diakonale senter. Det er givende, det er ekte glede og gir en form for stolthet å kunne bety noe for andre ved å være frivillig, sier Linda.

-Det er veldig interessant og hyggelig å være tidgiver på klinikken, sier Torill. Jeg møter mange flotte mennesker, og jeg tror de er glad for at jeg er her.

Torill kommer ukentlig, noen ganger på dagen og noen ganger om kvelden. Hun bidrar i sosialt samvær med pasientene for eksempel når hun tar med seg strikketøy og er med pasientene i hobbyrommet. Hun har også erfaring som tidgiver for enkeltpasienter og forteller at det har blitt flere lange, hyggelige kaffe- og pratestunder.

Fakta om Steg for steg:

  • Deltakerne i Steg for steg er mennesker som opplever utenforskap med et spesielt fokus på personer som har utfordringer innen rus, kriminalitet og psykisk helse.
  • De frivillige i Steg for steg (kalles tidgivere) er vanlige folk med ulik bakgrunn og kompetanse som matces med deltakerens mål og interesser.
  • Steg for steg tilbyr individuell skreddersøm der deltakeren formulerer mål og behov. Det er fokus på styrker og ressurser. Sammen med veileder settes det opp en plan.
  • Tidgiver kan være støtte i hverdagen og være en døråpner til andre tilbud som deltakeren ønsker.
  • Tidgiveren får opplæring og oppfølging fra veileder i Steg for steg. Tidgiveren definerer selv hvor mye tid han/hun har disponibel og omfang av innsatsen.

Ønsker oss flere tidgivere

Vårt samarbeid er forankret i Blå Kors sin strategi om frivillighet som merverdi og ressurs i våre virksomheter og målsetting om økt bruk av frivillige inn i behandlingsinstitusjonene.

Blå Kors Steg for steg Grenland er samlokalisert med Blå Kors klinikk Skien, avdeling sentrum. De er jevnlig til stede på møter og andre arenaer for å presentere seg og sitt tilbud for pasienter og ansatte i våre avdelinger på Borgestad og i Skien sentrum. Flere pasienter har benyttet seg av tilbudet og fått kontakt med en tidgiver (frivillig). I 2023 startet et samarbeid om tidgiver-satsing i seksjon for behandling, Skien, der tidgiver er del av sosiale sammenkomster/aktiviteter i seksjonen.

I 2024 vil vi utvikle og utvide samarbeidet. Vi har som mål at alle seksjoner skal knytte til seg en eller flere tidgivere for å delta i konkrete aktiviteter og som en sosial ressurs.

Nye pasienter skal tidlig i behandlingsoppholdet få informasjon om mulighet for tidgiver-støtte. Tidgivere kan være et viktig verktøy og virkemiddel for at pasientene skal oppnå sine mål i behandlingsplanen. Deres rolle er å støtte pasienten i avtalte oppgaver og aktiviteter. Eksempelvis være med på treningssenter, være med på visning, gå tur eller en økonom som kan ha veiledning i privatøkonomi.