Nyutdannet psykolog på rusklinikk, hvordan er det?

Psykolog i døra ved kontoret sitt

Møt Stine Linnerud Hansen (28), som er psykolog ved seksjon for rus og psykisk lidelse. Hun hoppet ut i det som nyutdannet, flyttet til Grenland og startet i jobb på Blå Kors Borgestadklinikken i august 2020.

Hun er fra Modum og hadde sett for seg jobb i Oslo/Drammen da hun var ferdig utdannet psykolog. Men klinikken i Skien tilbød henne fast stilling ved seksjon for rus og psykisk lidelse (ROP), og det var et tilbud hun ikke kunne la gå fra seg.

– Jeg tenkte at det skulle være for en kort periode. Men jeg stortrives imidlertid både på jobb og privat. Nå er jeg etablert med samboer og hus i Skien. Trives særlig godt med alle turmuligheter året rundt i nærmiljøet her. Jobben er spennende og nå skal jeg i gang med spesialistutdanning innen rus og avhengighet, noe klinikken legger godt til rette for, sier Stine.

Gode team

Hun sier jobbhverdagen på ROP som psykolog med behandlingsansvar er utfordrende og lærerik. Det er trygt å være del av et team, som er sterkt både sosialt og faglig.

– Jeg har lært utrolig mye av å jobbe så tett med andre. Det er også fint å ha gode veiledere i erfarne kollegaer.

Pasientene på seksjon for rus og psykisk lidelse har en alvorlig avhengighetslidelse i kombinasjon med psykiske lidelser som blir betegnet som «mindre alvorlige». Det innebærer depresjon, angst, bipolare lidelser og personlighetsforstyrrelser, blant annet.

Langtidsbehandling

På seksjon for ROP er pasientene til behandling i inntil 12 måneder.

– Langtidsbehandlingen gir en mulighet for å følge pasientene over tid. Jeg får dypdukke i deres historie og jeg blir jo engasjert i livene deres og utfordringene de har, sier hun

Som psykolog skal Stine blant annet gjøre utredninger. Avdelingen har også en egen testtekniker som gjennomfører kognitive tester. Det blir psykologens oppgave å tolke og sammenfatte resultatene av testene og formidle de videre.

Kollegafelleskap

Pasientens kognitive profil har stor betydning for muligheten til å forstå seg selv og sine vansker bedre, og den er viktig for andre som pasienten skal samarbeide med videre.

– Dagene som psykolog på ROP er varierte, og det er et flott kollegafelleskap som også støtter når det er tøffe tak. Det har også vært en god erfaring at det er nært samarbeid på tvers i klinikken. Det kommer også pasientene til gode for eksempel når de kan fortsette behandling i klinikkens poliklinikk etter døgnoppholdet, sier Stine Linnerud Hansen.

Vi søker psykolog til varierte og interessante arbeidsdager som psykolog ved seksjon for behandling, Skien. Hos oss blir du del av et sterkt psykologfaglig og tverrfaglig miljø.