Voksne som har vokst opp med rus

Voksne som er barn av rusmiddelmisbrukere

Å vokse opp i en familie preget av de voksnes rusmiddelmisbruk kan være svært belastende. Noen utvikler symptomer og problemer i barneårene, andre klarer belastningene bra som barn og ungdom, men får det vanskelig når de er voksne. Problemene kan blant annet arte seg som ulike psykiske vansker, relasjonsproblemer og kroppslige plager.

Hvem passer dette tilbudet for?

  • Unge voksne som har utviklet psykososiale problemer på grunn av en oppvekst i et hjem hvor en eller begge foreldre har/hadde et rusmiddelmisbruk.
  • Deg som ønsker å bli kjent med egen utviklingshistorie og som kan dele opplevelsene med medpasienter og behandler.

Henvisning

Du må ha henvisning for å få plass i dette behandlingstilbudet. Ta gjerne kontakt med fastlegen din for dette.

Vil du vite mer ?

Juni Aurora Bergli

Forløpskoordinator/ leder av vurderingsteam
457 29 806